Wyposa?enie szklarni, rynny uprawowe, elementy z drutu

Jul 13, 2008 ID:9177
http://www.metazet.com.pl

Siedziba i zak?ad produkcyjny firmy Metazet znajduje s? w Rabie Wy?nej - nieopodal drogi krajowej nr 7 Kraków-Chy?ne. Nasza oferta skierowana jest zarówno do odbiorców indywidualnych, jak i dystrybutorów w Polsce oraz w Europie.
Oferujemy swoim Klientom najwy?szej jako?ci wyroby z dziedziny wyposa?enia szklarni: zawiesia, konsole, nagrodzone Z?otym Hortusem podstawki pod rury grzewcze, konsole, cybanty, ró?nego rodzaju elementy z drutu, czy te? cz??ci sk?adowe centralnego ogrzewania - kró?ce, nyple, kolana, odpowietrzniki.
Metazet produkuje ponadto wózki do zbioru i piel?gnacji niskiej i wysokiej - równie? z nap?dem elektrycznym!
Aby dope?ni? ofert? wyposa?enia szklarni podj?li?my si? wraz z holendersk? firm? Formflex projektowania, dystrybucji i monta?u zamkni?tych systemów rynnowych. Du?a ilo?? wzorów rynien sprawia, ?e jeste?my w stanie spe?ni? potrzeby ka?dej Pa?stwa uprawy!
Serdecznie zapraszamy do bli?szego zapoznania si? z nasz? ofert?.

wyposa?enie szklarni   metazet   haki   zawiesia do szklarni   podstawki pod rury   podwieszka   wózki do zbioru   rynny uprawowe   szklarnie
Srednia z ocen: 3.00, Liczba oddanych głosów: 2
 

Kategorie

Inne wpisy w: Dom Wn?trze > Ogrody


Sprzeda? du?ych drzew iglastych i li?ciastych - du?e drzewka - najwi?kszy wybór w Polsce

Nasza Szkó?ka stawia sobie za cel produkcj? i sprzeda? wysokiej jako?ci materia?u ro?linnego. W d??eniach tych wykorzystuje ponad 30-letnie w?asne do?wiadczenia, wiedz? zaczerpni?t? ze wspó?pracy ze Zwi?zkiem Szkó?karzy Polskich i zagranicznymi... Dalej...

 
Kosiarki spalinowe

Internetowy sklep pilarkowo.pl to miejsce, w którym ka?dy pasjonat ogrodnictwa znajdzie co? dla siebie. Kosiarki spalinowe, pilarki, wykaszarki i wiele innych narz?dzi zakupi? mo?na w naszym sklepie bez wychodzenia z domu. Sprawd? ofert? sklepu... Dalej...

 
AL-KO KOBER Kosiarka spalinowa

W naszej ofercie znajduj? si? ró?nego typu kosiarki spalinowe pochodz?ce wy??cznie z naszych szczególnie nowoczesnych wytwór?. Al-ko to rzetelna i godna zaufania jednostka. Zmechanizowany sprz?t ogrodniczy, który znajdziecie Pa?stwo w naszej... Dalej...

 
Forum Ogrody

Forum zawieraj?ce liczne porady dla amatorów ogrodnictwa oraz pasjonatów uprawy ro?lin w mieszkaniu, na balkonie oraz tarasie. Mo?na tu zada? pytanie, pokaza? swój ogród lub po prostu popatrze? co pisz? inni. Dy?uruj?cy opiekunowie dzia?ów i... Dalej...

 
Projektowanie ogrodów

Zajmujemy si? profesjonalnym projektowaniem ogrodów. Oferujemy pe?en zakres us?ug, pocz?wszy od projektu zagospodarowania ogrodu a? po wykonanie zlecenia.
?wiadczymy ca?osezonowe pakiety piel?gnacji ogrodu. Nie musz? si? ju? Pa?stwo martwi?... Dalej...