Wpisy z Tagiem [ biuro ]

My Meeting Rooms

10-Sep-2015
My Meeting Rooms

My Meeting Rooms to platforma internetowa skierowana do osób poszukuj?cych komfortowego miejsca do pracy. Skomponowana baza pozwala na wybranie idealnej powierzchni biurowej z pe?nym umeblowaniem, w dogodnej lokalizacji. Witryna internetowa...

Dalej...

Proama.be - Proama - ubezpieczenia OC i AC

05-May-2015
Proama.be - Proama - ubezpieczenia OC i AC

Zlokalizowana w Warszawie firma Proama agencja Polisarium proponuje klientom kompleksow? us?ug? a tak?e doradztwo w aspekcie oferty ubezpieczeniowej Proama. Za spraw? wieloletniej bytno?ci na rynku, potrafimy dostosowa? propozycj? tak, aby...

Dalej...

Allianz.info.pl - Allianz - ubezpieczenia OC i AC

05-May-2015
Allianz.info.pl - Allianz - ubezpieczenia OC i AC

Firma TUiR Allianz Polska S.A. trudni si? doradztwem ubezpieczeniowym. Nasz? specjalno?ci? s? ubezpieczenia TUiR Allianz Polska S.A. Proponujemy kontrahentom pomoc w wyborze najkorzystniejszych opcji pod k?tem kosztów a tak?e uzyskiwanych...

Dalej...

Uniqa - ubezpieczenia OC i AC - uniqa.biz

05-May-2015
Uniqa - ubezpieczenia OC i AC - uniqa.biz

Uniqa zajmuje si? doradztwem ubezpieczeniowym TU UNIQA. Nasz? ofert? wyró?nia najwy?sza jako?? ?wiadcze?. Posiadamy 15-letnie do?wiadczenie, odpowiednie wykszta?cenie i wci?? podnosimy swoje kompetencje, aby jak najlepiej sprosta? wymaganiom...

Dalej...

Hdi.waw.pl

05-May-2015
Hdi.waw.pl

Sto?eczne przedsi?biorstwo HDI Ubezpieczenia proponuje kontrahentom pomoc w aspekcie ubezpiecze? HDI. Oferowane przez nas ?wiadczenia cechuje du?y profesjonalizm, który zwi?zany jest z d?ugoletnim sta?em w bran?y oraz ?wietnymi kwalifikacjami....

Dalej...

Kroczek - biuro podró?y

30-Mar-2015
Kroczek - biuro podró?y

Biuro podró?y kroczek zajmuje si? organizacj? i planowaniem wyjazdów na terenie Polski i Europy. Biuro organizuje tak?e wycieczki szkolne, podró?e dla osób niepe?nosprawnych oraz wyjazdy dla firm i grup zorganizowanych. Firma powsta?a z pasji do...

Dalej...

Office Zone

24-Oct-2014
Office Zone

Office Zone to unikalny pomys? na funkcjonowanie dzia?alno?ci.Rol? firmy jest oszcz?dno?? naszych klientów. Jak to robimy?. Otó?, masz konieczno?? zatrudni? pracownika do prostych prac np. biurowych lub do korespondencji mailowej to musisz mie?...

Dalej...

FALCON - Detektyw Warszawa

25-Mar-2014
FALCON - Detektyw Warszawa

Agencja detektywistyczna - Honester - to prywatni detektywi z klas?, bogatym do?wiadczenie i ponad przeci?tn? kreatywno?ci?. W dzia?aniach cechuje ich du?a skuteczno??, bezkompromisowa dyskrecja. Pomagamy zdradzanym ma??onkom, oszukiwanym...

Dalej...

http://www.stolarska11.pl/pl/

24-Dec-2013
http://www.stolarska11.pl/pl/

Niepowtarzalne miejsce w najstarszej cz??ci Krakowa

Zabytkowa Kamienica Dominika?ska znajduje si? w samym sercu krakowskiego Starego Miasta wpisanego na list? ?wiatowego dziedzictwa UNESCO. Po?o?ona jest przy ulicy Stolarskiej, tu?...

Dalej...

http://www.blue-park.pl/

24-Dec-2013
http://www.blue-park.pl/

Asortyment Blue Park obejmuje sprz?t RTV i AGD oferowany przez Media Markt, meble marki Abra oraz wyk?adziny i pod?ogi firmy Komfort. Niezb?dne wyposa?enie, tekstylia i dodatki wybierzesz spo?ród bogatej oferty sklepów Jysk, a w poszukiwaniu...

Dalej...