Wpisy z Tagiem [ agent ubezpieczeniowy ]

Cielesz D. Ubezpieczenia

17-Dec-2013
Cielesz D. Ubezpieczenia

Z wielk? przyjemno?ci? przedstawiamy Pa?stwu Po?rednictwo Finansowo-Ubezpieczeniowe Danuta Cielesz. Siedziba firmy mie?ci si? w Gda?sku, ale funkcjonuj? na terenie ca?ego Trójmiasta. W razie potrzeby proponuj? dojazd do Klienta. Specjalizuj? si? w...

Dalej...

WOCIECHOWSKA-KRAWCZYK AGENT PZU ubezpieczenia maj?tkowe

11-Nov-2013
WOCIECHOWSKA-KRAWCZYK AGENT PZU ubezpieczenia maj?tkowe

Doradztwo oraz sprzeda? ubezpiecze? to oferta agenta ubezpieczeniowego PZU, jakim jest Anna Wojciechowska-Krawczyk z Warszawy. Proponuje ubezpieczenia dla osób prywatnych oraz przedsi?biorstw, takie jak polisy maj?tkowe, firmowe, rolne, zawodowe,...

Dalej...

DORADZTWO UBEZPIECZENIOWE agent ubezpieczeniowy

05-Mar-2013
DORADZTWO UBEZPIECZENIOWE agent ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia towarzystwa ubezpieczeniowego TUiR ALLIANZ Polska S.A. oraz TU ALLIANZ ?ycie Polska S.A – oferuje Doradztwo ubezpieczeniowe Jolanta Muras, Jaros?aw Muras. W zanadrzu maj? blisko 180 produktów, mi?dzy innymi ubezpieczenia...

Dalej...

FABIJA?SKA- agent ubezpieczeniowy

03-Feb-2013
FABIJA?SKA- agent ubezpieczeniowy

O korzy?ciach p?yn?cych z zakupienia polisy ubezpieczeniowej nie trzeba nikogo przekonywa?. To gwarancja, i? gdziekolwiek jeste?my oraz cokolwiek robimy, czuwa nad nami nasz ubezpieczyciel. Zapraszamy do zapoznania si? z ofert? agenta...

Dalej...

Ubezpieczenia na blogu

23-May-2012
Ubezpieczenia na blogu

Blog ipolisa.pl zosta? po?wi?cony g?ównie tematyce ubezpieczeniowej, lecz nie tylko. Zespó? specjalistów ipolisa.pl, pierwszej porównywarki ubezpiecze? w Polsce, w sposób przejrzysty i zajmuj?cy prezentuje tre?ci dotycz?ce samych ubezpiecze?, jak...

Dalej...

Agent Ubezpieczeniowy

01-Jun-2009
Agent Ubezpieczeniowy

Agent ING p. Lidia Nowacka jest agentem ubezpieczeniowym oferuj?cym rozwi?zania pozwalaj?ce uzyska? maksymalny poziom emerytury przy aktualnych warunkach gospodarczych w naszym kraju. Agent ubezpieczeniowy odpowiada za dobór instrumentów...

Dalej...

OFE CU Ryszard Rozkowi?ski - zapisy online

17-Nov-2008
OFE CU Ryszard Rozkowi?ski - zapisy online

Zapisz si? do Otwartego Funduszu Emerytalnego (OFE) przez internet! Dzi?ki tej stronie szybko, ?atwo i skutecznie przyst?pisz do najlepszego funduszu emerytalnego - Commercial Union Polska Grupa AVIVA. Z nami nie musisz obawaia? si? o swoj?...

Dalej...

Portal Doradców Finansowych

06-Jul-2008
Portal Doradców Finansowych

Jeste?my serwisem przeznaczonym dla Doradców Finansowych oraz ich Klientów. Najlepsze fundusze inwestycyjne, programy inwestycyjne, doradcy finansowi, Twój doradca, doradca, lokaty, inwestycje,profesjonalne doradztwo, portal doradców...

Dalej...

Ubezpieczenia Pracownicze, Zdrowotne, Ochronne, Socjalne, Wypadkowe, Fundusze Inwestycyjne

14-May-2008
Ubezpieczenia Pracownicze, Zdrowotne, Ochronne, Socjalne, Wypadkowe, Fundusze Inwestycyjne

Strona jest po?wi?cona dla pracodawców i dyrektorów personalnych którzy szukaj? doswiadczonej osoby która znajdzie najlepsze rozwi?zania dla pracowników. Piotr Saraczyn jest agentem specjalizuj?cym si? w Ubezpieczeniach Zdrowotnych, Grupowych...

Dalej...

Doradca kredytowy

14-Apr-2008
Doradca kredytowy

Portal doradców finansowych - portal finansowy, w którym doradcy kredytowi, oraz doradcy finansowi udzielaj? porad w zakresie doradztwa, oraz oferuj? swoje us?ugi jako: doradca kredytowy, doradca finansowy, czy agent ubezpieczeniowy.

Dalej...