Skuteczne operacje w klinice TRIGON

Apr 21, 2017 ID:50741
http://trigonorthopedia.pl

Je?eli masz k?opoty ze swoim zdrowiem, by? mo?e najlepszym rozwi?zaniem b?dzie odwiedzenie prywatnej kliniki „Trigon Orthopedia”, mieszcz?cej si? w Warszawie – na Ursynowie. Nasz? specjalno?ci? jest chirurgia kostna. U nas mo?na wykona? takie zabiegi ortopedyczne, jak: operacja stopy, operacja haluksa czy te? [url=http://trigonorthopedia.pl/operacja-kregoslupa]operacja kr?gos?upa[/url]. Potrzebuj?cym proponujemy wstawi? endoprotez? kolana lub stawu biodrowego. Wykonujemy tak?e artroskopi? kolana. Ceny za nasze us?ugi nie s? niskie, lecz przecie? zdrowie jest bezcenne. Zapraszamy zatem do kliniki na ul. Dereniow? 2c w Warszawie. Zajmie si? Pa?stwem zespó? do?wiadczonych lekarzy i ?redniego personelu medycznego.

operacja stopy   operacja haluksa   edoproteza kolana   operacja kr?gos?upa   artroskopia kolana
Srednia z ocen: 5.00, Liczba oddanych głosów: 1
 

Kategorie

Inne wpisy w: Zdrowie Uroda > Medycyna


ULTRAMEDIC usg bielsko

W Bielsku - Bia?ej znajduje si? Centrum Medyczne Ultramedic, jakie na rynku istnieje od 1997 roku. Posiadamy: pracowni? do bada? psychotechnicznych, sal? do przeprowadzania testów, gabinet stomatologii zachowawczej z radiografi? cyfrow?, aparatur?... Dalej...

 
O?rodek Chirurgii Plastycznej Dr. Macieja Kuczy?skiego

?rodek Chirurgii Plastycznej Dr. Macieja Kuczy?skiego - Lublin, Rzeszów, Na??czów. Chirurgia plastyczna i medycyna estetyczna - pe?na oferta us?ug.

Nasza dewiza: PRZYJA?NIE-BEZPIECZNIE-PROFESJONALNIE Dalej...

 
Zdrowie Na Co dzie?

Zapraszamy na serwis www.ZdrowieNaCodzien.pl. Jest to portal o zdrowiu, urodzie i w?a?ciwym od?ywianiu, w którym znajdziesz wiele przydatnych porad oraz ciekawostek do zastosowania w codziennym ?yciu. Serwis zawiera ponadto opisy i unikatowe... Dalej...

 
SPECJALISTYCZNA PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA WOJCIECH NIERODZI?SKI leczenie bólu kr?gos?upa bia?ystok

Kuracja bólu w wypadku niedyspozycji bólowych kr?gos?upa lub bólu korzeniowego w formie rwy ko?czyn dolnych b?d? górnych a i bólu g?owy razem z dokuczliwo?ciami migrenowymi przynale?? do specjalno?ci gabinetu kierowanego przez doktora... Dalej...

 
Abcgrzybica.pl

Serwis o charakterze medycznym w ca?o?ci po?wi?cony tematyce grzybicy. Bogata baza artyku?ów tworzonych pod czujnym okiem wspó?pracuj?cych z nami lekarzy ró?nych specjalizacji jest prawdziw? kopalni? wiedzy na temat tej naprawd? uci??liwej... Dalej...