przewozy autokarowe Warszawa, przewóz pracowników

Feb 16, 2010 ID:23157
http://www.silverbus.pl

Firma Silverbus Sp. z o.o. oferuje us?ugi transportowe dla firm i osób indywidualnych. Dewiz? naszej firmy jest bezpiecze?stwo, komfort i niezawodno??. Proponujemy wynajem autokarów turystycznych w tym tak?e autokarów luksusowych(klimatyzacja, video, barek, WC). Wspó?pracujemy z biurami podró?y, obs?ugujemy wycieczki szkolne, zielone szko?y, wyjazdy okoliczno?ciowe i inne. Jeste?my elastyczni co do cen wykonywanych us?ug. ?wiadczymy tak?e us?ugi turystyczne - wycieczki po kraju a tak?e za granic?. Posiadamy wszelkie certyfikaty, które umo?liwiaj? nam wyjazdy po Polsce i wszystkich krajach Europy. Nasi kierowcy posiadaj? du?y sta? pracy i wysokie kwalifikacje, tak aby sprosta? wszelkim wymaganiom klientów i rygorystycznym przepisom obowi?zuj?cym przewo?ników a wszystkie pojazdy s? monitorowane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii satelitarnych GPS. Z naszych us?ug dotychczas korzysta?y m.in. jedna z prywatnych telewizji oraz kilka du?ych banków.

wynajem autobusów   wynajem autokarów   autokary   przewóz osób
Srednia z ocen: 1.80, Liczba oddanych głosów: 5
 

Kategorie

Inne wpisy w: Motoryzacja > Wynajem busów


przewozy autokarowe Warszawa, przewóz pracowników

Firma Silverbus Sp. z o.o. oferuje us?ugi transportowe dla firm i osób indywidualnych. Dewiz? naszej firmy jest bezpiecze?stwo, komfort i niezawodno??. Proponujemy wynajem autokarów turystycznych w tym tak?e autokarów luksusowych(klimatyzacja,... Dalej...

 
Przewóz osób

Ogólnopolskie centrum wynajmu i rezerwacji busów i autokarów. Przewóz osób. Transport osobowy. Wypo?yczalnia samochodów i limuzyn. Busy i mikrobusy to wygodna metoda na tani i szybki przewóz osób. Je?eli potrzebujesz podró?owa? po kraju lub... Dalej...

 
nedbus przewóz osób

zajmujemy si? przewozem osób na liniach regularnych Solec Zdrój - Busko Zdrój, Stopnica - Busko Zdrój, Pacanów - Busko Zdrój jak i przewozami okoliczno?ciowymi : wesela, przysi?gi, wycieczki, zielone szko?y itp. Do pa?stwa dyspozycji oddajemy... Dalej...

 
nowakegarage.com.pl

Nowakegarage - Wypo?yczalnia busów i pojazdów znajduj?ca si? w Mi?dzyborowie, obs?uguj?ca prywatnych i firmowych klientów prywatnych. Wynajem pojazdów w taniej cenie na ró?nego rodzaju okazje i okresy wynajmu. Dysponujemy pojazdami z czasów PRL,... Dalej...

 
Przeprowadzki do Hiszpanii

Oferta firmy obejmuje realizacj? w sposób zarówno kompleksowy jak te? profesjonalny us?ug przeprowadzek. Us?ugi obejmuj? zrealizowanie przeprowadzek pocz?wszy od doradztwa dotycz?cego planowania przeprowadzki a? po rzeteln? i terminow?... Dalej...