Kategoria: [ Prawo Spo?ecze?stwo ]


Jeste tu: Gra > Prawo Spo?ecze?stwo

kancelaria bydgoszcz

23-May-2013
kancelaria bydgoszcz

W kancelarii w Bydgoszczy znajd? Pa?stwa fachow? i profesjonaln? pomoc prawn? polegaj?c? na windykacji nale?no?ci, udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporz?dzaniu opinii prawnych, pism procesowych, projektw umw, zast?pstwie procesowym i...

Dalej...

Usamodzielniaj?ca si? m?odzie?

27-Mar-2013
Usamodzielniaj?ca si? m?odzie?

Celem naszej Fundacji jest pomoc m?odzie?y z domw dziecka w usamodzielnieniu si?. Specjalnie dla niej przygotowali?my ciekawe zaj?cia, ktre daj? im mo?liwo?? nauczenia si? wielu ciekawych rzeczy, ktre z pewno?ci? pomog? im w osi?gni?ciu...

Dalej...

Profesjonalnie pisane umowy

05-Mar-2013
Profesjonalnie pisane umowy

W Polsce nie ma jeszcze tendencji, ktr? mo?na ?atwo zauwa?y? u naszych s?siadw, pragniemy d??y? jednak do tego by ka?dy Polak mia? w?asnego notariusza. Tak jak ka?dy ma swojego fryzjera czy dentyst? powinni?my mie? rwnie? dost?p do swojego...

Dalej...

Notariusz Zabrze

18-Feb-2013
Notariusz Zabrze

Strona internetowa Kancelarii Notarialnej mieszcz?cej si? w Zabrzu przy ul. Wolno?ci 299 (?cis?e centrum - deptak).
Notariusz Agnieszka J?dzura przyjmuje w godzinach:
Poniedzia?ek, ?roda - 10 do 17
...

Dalej...

S?AWOMIR JAWORSKI Komornik s?dowy Bydgoszcz

10-Feb-2013
S?AWOMIR JAWORSKI Komornik s?dowy Bydgoszcz

W Bydgoszczy znajdziecie Pa?stwo gabinet Komornika S?dowego przy S?dzie Rejonowym S?awomira Jaworskiego. Kancelaria ta zajmuje si? realizowaniem orzecze? s?du, zarwno tych odnosz?cych si? do roszcze? pieni??nych jak i niefinansowych. Oprcz tego...

Dalej...

Dom Pomocy Rodzinie Opieka stacjonarna ?d?

03-Feb-2013
Dom Pomocy Rodzinie Opieka stacjonarna ?d?

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z us?ug o?rodka Niepubliczny Zak?ad Opieku?czo - Leczniczy ?Dom Pomocy Rodzinie?. To placwka opieku?czo - medyczna znajduj?ca si? w ?odzi ju? od 2004 roku. ?Dom Pomocy Rodzinie? to miejsce...

Dalej...

Consultum- ob?suga prawna

04-Jan-2013
Consultum- ob?suga prawna

Kancelaria Adwokacka Consultum z Wroc?awia zawsze na pierwszym miejscu stawia potrzeby klientw i ich dobro. Oferta kancelarii skierowana jest przede wszystkim do firm, korporacji i instytucji. Bogate, ponad dziesi?cioletnie do?wiadczenie, pozwala...

Dalej...

Jacek ?elazny prawnik

31-Dec-2012
Jacek ?elazny prawnik

Kancelarie Adwokackie z Katowic adwokatw Jacka ?elaznego, Katarzyny Dworskiej, Adama Wawrzynka i Krzysztofa Wo?niaka specjalizuj? si? w kompetentnej i kompleksowej obs?udze prawnej klientw indywidualnych oraz podmiotw gospodarczych,...

Dalej...

KANCELARIA ADWOKACKA S?awomira Zagajewskiego us?ugi prawne

17-Dec-2012
KANCELARIA ADWOKACKA S?awomira Zagajewskiego us?ugi prawne

Adwokat S?awomir Zagajewski w zawodzie adwokata pracuje ju? wiele lat. Zdobyte do?wiadczenie zezwala mu na ?wiadczenie fachowych us?ug i porad jurydycznych. Prawnik ?wiadczy pomoc prawn? w obszarze prawa gospodarczego, karnego oraz cywilnego. W...

Dalej...

ZOFIA GRZEGORZEWSKA prawnik

12-Dec-2012
ZOFIA GRZEGORZEWSKA prawnik

Kazimierz Grzegorzewski i Agnieszka Rembeli?ska to sk?ad do?wiadczonych adwokatw, jacy wsplnie prowadz? kancelari? prawnicz? w ?odzi. Bronienie solidnych tradycji stanowi o wysokim standardzie porad prawniczych. Us?ugi kancelarii adresowane s?...

Dalej...