Kategoria: [ Prawo Spo?ecze?stwo ]


Jeste tu: Gra > Prawo Spo?ecze?stwo

Immigration Service

04-Oct-2014
Immigration Service

Pobyt w Polsce i wykonywanie tutaj legalnej pracy wymaga dope?nienia kilku istotnych formalno?ci i wype?nienia kilku wa?nych formularzy. Cz?sto rwnie? to konieczno?? skompletowania licznych dokumentw. Jak to zrobi?, je?eli znajomo?? j?zyka...

Dalej...

Casus Iuris | Kancelaria Radcw Prawnych

16-Aug-2014
Casus Iuris | Kancelaria Radcw Prawnych

Atutem nas jest dostosowanie si? i kompletne otwarcie na potrzeby Klienta. Sam decydujesz si? na stosownie dobran? kategori? dogadania si? z kancelari?, w zale?no?ci od zasadno?ci zapewniamy kompleksow? pomoc prawn? osadzon? na porozumieniu o...

Dalej...

www.Pierog.pl

06-May-2014
www.Pierog.pl

Pierg & Partnerzy jest kancelari? prawn? posiadaj?c? pi?tna?cie lat do?wiadczenia. Firma specjalizuje si? w szczeglno?ci w prawie zamwie? publicznych, ciesz?c si? tytu?em lidera w tej dziedzinie. Za?o?ycielem kancelarii jest Jerzy Pierg,...

Dalej...

Jelenia Gra - urz?d miasta

29-Jan-2014
Jelenia Gra - urz?d miasta

Jelenia Gra jest nazywana per?? Karkonoszy. Jedna z legend mwi o tym, i? jej zal??kiem by? zaplanowany przez Boles?awa Krzywoustego w 1108 r. grd. Miasto s?ynie z sporych zabytkw architektury tj. ?redniowieczne zamki, barokowe oraz renesansowe...

Dalej...

ADWOKAT ANDRZEJ WRZECIONO RUDA ?L?SKA adwokaci zabrze

23-Jan-2014
ADWOKAT ANDRZEJ WRZECIONO RUDA ?L?SKA adwokaci zabrze

W Kancelarii prawnej adw. Andrzeja Wrzeciono z siedzib? w Rudzie ?l?skiej przyjmowani s? zarwno zleceniodawcy indywidualni, jak i podmioty gospodarcze. Interesanci obs?ugiwani s? od poniedzia?ku do czwartku w godz. 15.00-17.30. Kancelaria...

Dalej...

KOMORNIK SADOWY JAROS?AW GARDOCKI komornik s?dowy toru?

24-Dec-2013
KOMORNIK SADOWY JAROS?AW GARDOCKI komornik s?dowy toru?

Je?li potrzebuj? Pa?stwo skorzysta? z us?ug komorniczych, zach?camy do zapoznania si? z t? stron? internetow?. Mie?ci ona ofert? jednego z brodnickich komornikw, maj?cego siedzib? przy S?dzie Rejonowym. Z pomoc? fachowcw w niej pracuj?cych...

Dalej...

ADWOKAT RUTKOWSKI prawnik gdynia

24-Dec-2013
ADWOKAT RUTKOWSKI prawnik gdynia

Andrzej Rutkowski jest Radc? Prawnym i Obro?c? Wojskowym w Kancelarii Adwokackiej w Gdyni. Adwokat podejmuje si? reprezentacji Klientw przed organami administracji i s?dami powszechnymi czy wojskowymi. Kancelaria Adwokacka oferuje doradztwo...

Dalej...

KOMORNIK S?DOWY PRZY S?DZIE REJONOWYM W BRANIEWIE MAREK KARPI?SKI komornik warmi?sko-mazurskie

07-Dec-2013
KOMORNIK S?DOWY PRZY S?DZIE REJONOWYM W BRANIEWIE MAREK KARPI?SKI komornik warmi?sko-mazurskie

Kancelaria komornicza z ogromnym do?wiadczeniem, prowadzona przez uznanego komornika s?dowego o nazwie Komornik Braniewo funkcjonuje na rynku od wielu lat. Oferuje najwy?szej jako?ci us?ugi w zakresie windykacji i egzekucji komorniczych. W...

Dalej...

KANCELARIA ADWOKACKA A.BRATKOWSKI kancelaria adwokacka

07-Dec-2013
KANCELARIA ADWOKACKA A.BRATKOWSKI kancelaria adwokacka

Kancelaria Adwokacka Adam Bratkowski z Lublina prowadzi obs?ug? prawn? firm oraz podmiotw prywatnych. Realizujemy indywidualne zamwienia i podejmujemy sta?? wsp?prac?. W zakres us?ug prawnych wkracza doradztwo oraz pomoc. Prowadzimy...

Dalej...

KOMORNIK S?DOWY PRZY S?DZIE REJONOWYM W K?PNIE JANUSZ BA?BURA KANCELARIA KOMORNICZA licytacje komorn

07-Dec-2013
KOMORNIK S?DOWY PRZY S?DZIE REJONOWYM W K?PNIE JANUSZ BA?BURA KANCELARIA KOMORNICZA licytacje komorn

Wszelkie informacje dotycz?ce us?ug komorniczych w K?pnie znajd? Pa?stwo na stronie internetowej komornika s?dowego Janusza Ba?bury. Na stronie internetowej opublikowano rwnie? wszelki instrukcje prawne - jakie dokumenty przyrz?dza? przed...

Dalej...