Nowoczesne donice – metalowe, ceramiczne, syntetyczne – du?e donice ogrodowe i donice do

Dec 30, 2008 ID:14945
http://nowoczesne-donice.pl

Firma oferuje nowoczesne donice ceramiczne, metalowe (w tym stalowe, aluminiowe, miedziane), donice wykonane z nowoczesnych tworzyw syntetycznych oraz z tworzyw naturalnych: drewna, w?ókien bananowca, kamienia. Posiadamy produkty nadaj?ce si? zarówno do stosowania we wn?trzach, jak i na zewn?trz (na tarasach, patiach i w ogrodach).
Proponowane przez nas donice charakteryzuj? si? niepowtarzalnym wzornictwem, najwy?sz? jako?ci? materia?ów oraz wykonania. Dodatkowo, niektóre z nich, posiadaj? ró?nego rodzaju akcesoria oraz systemy do hydroponicznej uprawy ro?lin.

donice   donice ceramiczne   donice stalowe   donice ogrodowe   du?e donice   syntetyczne   doniczki   do ogrodu   Lechuza   do hydroponiki
Srednia z ocen: 1.00, Liczba oddanych głosów: 2
 

Kategorie

Inne wpisy w: Dom Wn?trze > Wyposa?enie wn?trz


Fro-tex - Wyposa?enia ?ó?eczka

Zaraz po narodzinach dziecka, wielu rodziców, dziadków oraz innych doros?ych „uszcz??liwia” dziecko ró?nego rodzaju zabawkami, przytulankami, grzechotkami itp. Niewielu jedna sobie zdaje spraw?, ?e tymi wszystkimi prezentami mo?e... Dalej...

 
Studio-dekor.pl - rolety kasetowe

Du?ym zainteresowaniem klientów ciesz? si? rolety, które potrafi? ograniczy? ilo?? ?wiat?a dziennego, co pozwala mi?dzy innymi odespa? ci??k? noc w pracy w trakcie s?onecznego dnia. Komfortowe warunki wypoczynku s? w stanie zagwarantowa? nam... Dalej...

 
Aluramy.pl

Jeste?my firm?, która od bardzo wielu lat zajmuje si? dostarczaniem ram ró?nego rodzaju. Mamy w sprzeda?y bardzo du?o produktów, które na pewno zadowol? nawet bardzo wiele oczekuj?cych klientów. Mo?na u nas naby? mi?dzy innymi takie produkty jak... Dalej...

 
Naklejki ?cienne

Naklejki ?cienne oraz samochodowe owo cudowny fortel na owo, tak aby przekszta?ci? w?asny budynek wolno stoj?cy, mieszkanie lub te? auto. Wskutek nim w cyklu ledwie kilkunastu minut osi?gamy ca?kiem innowacyjny obraz przestrzeni w jakiej si?... Dalej...

 
Lustra ?azienkowe

Sklep internetowy zawieraj?cy w swym asortymencie dekoracyjne lustra ?azienkowe. Dzi?ki posegregowaniu towarów na kilka kategorii nawigacji po portalu jest prosta i ?atwa, dzi?ki czemu ka?dy odnajdzie lustro ?azienkowe pod swój gust. Do... Dalej...