NaSerwerze.pl - Oprogramowanie SaaS dla firm

Mar 3, 2010 ID:23381
http://www.naserwerze.pl

Us?uga NaSerwerze.pl powsta?a, by przy u?yciu najnowszych technologii informacyjnych i komunikacyjnych wspomaga? procesy biznesowe Pa?stwa przedsi?biorstwa.Rozwi?zania NaSerwerze.pl cechuj? przede wszystkim bezpiecze?stwo i wysoka jako?? ?wiadczonych us?ug, co zaowocuje wzrostem efektywno?ci dzia?a? podejmowanych w Pa?stwa przedsi?biorstwie.
Oprogramowanie w postaci us?ugi jest dost?pne ju? w kilka chwil, a ponoszone przy tym koszty s? pomniejszone nie tylko o cen? licencji oprogramowania, ale tak?e o inne, nie zawsze dostrzegane na pierwszy rzut oka wydatki, takie jak: zakup sprz?tu, rozbudowa infrastruktury, utrzymanie i aktualizowanie oprogramowania czy wreszcie zatrudnienie wyspecjalizowanych pracowników dzia?u IT.

obieg dokumentów   project management   zarzadzanie projektami   oprogramowanie biznesowe   programy dla firm   oprogramowanie dla firm   elektroniczny obieg dokumentów   elektroniczne obiegi   workflow   elektroniczny obieg dokumentów w firmie   system obiegu do
Srednia z ocen: 0.00, Liczba oddanych głosów: 0
 

Kategorie

Inne wpisy w: Internet > CMS


CMS SkyBlueCanvas

CMS SkyBlueCanvas jest prostym darmowym systemem cms, CMS ten nie wymaga baz danych jest szybki i lekki doskonale nadaje si? na stron? firmow?, CMS ten posiada ?atw? mo?liwo?? zmian skórek, jest nowoczesny, jego instalacja jest bardzo prosta... Dalej...

 
strony www

Jeste?my liderem na rynku spersonalizowanych rozwi?za? w zakresie tworzenia, wdra?ania i utrzymywania zaawansowanych serwisów internetowych. Stworzyli?my autorski profesjonalny system zarz?dzania tre?ci?. Nasze rozwi?zania pomog? Ci rozwin??... Dalej...

 
Agencja interaktywna MaroonPoint Pozna?

Pozna?ska agencja interaktywna MaroonPoint Polska istnieje od 2003 roku. Specjalizujemy si? w dostarczaniu kompleksowych us?ug z zakresu marketingu internetowego. Nasz zespó? kreuje projekty graficzne stron internetowych i prezentacji... Dalej...

 
Systemy zarz?dzania tre?ci?

Profesjonalne programowanie systemów zarz?dzania tre?ci?. Stworzone przez nas produkty pozwalaj? sprawnie administrowa? prostymi i rozbudowanymi serwisami internetowymi. Nasze oprogramowanie zdoby?o ju? renom? po?ród naszych klientów. Potwierdza... Dalej...

 
HYDRAportal CMS - CMS, zarz�dzanie stronami www, ceemes

CMS HYDRAportal 2 to polski program typu Content Management System s?u??cy do szybkiej i ?atwej zmiany tekstów oraz zdj?? na stronach www. W CMS HYDRAportal 2 wszystkiego mo?na dokona? z poziomu wygodnego edytora tekstów podobnego do Microsoft... Dalej...