Mapa Satelitarna, Satelita

Aug 24, 2008 ID:10640
http://www.mapa-satelitarna.pl

Najlepsza mapa satelitarna online. Odwiedzaj?c j? wyznaczysz tras? przejazdu, korzystaj?c zarówno ze zdj?? satelitarnych, jak i zwyk?ej mapy. Mo?esz zobaczy? symulacj? przejazdu Twojego samochodu, dzi?ki której zobaczysz dok?adnie w którym miejscu nale?y skr?ci? i jak wygl?da na ?ywo dane skrzy?owanie. Na innej podstronie serwisu B?dziesz móg? odwiedzi? dowolny zak?tek ?wiata. Wie?a Eiffla, Piramidy w Egipcie, Wielki Mur Chi?ski i inne znane obiekty. Jako rozrywk? dodali?my mo?liwo?? przejechania si? samochodem po trójwymiarowym ?wiecie, kieruj?c nim za pomoc? kursorów na klawiaturze, po dowolnym miejscu na Kuli Ziemskiej. Odwiedzisz dzi?ki temu zat?oczone ulice Tokyo, Nowego Yourku. Mo?esz nawet wiecha? samochodem na szczyt Mount Everest :)

mapa satelitarna   satelita   mapa ?wiata   mapa europa   widok satelity   zdj?cia satelity   zdj?cia z satelity   obraz satelity   zdj?cia lotnicze polski   zdj?cia satelitarne
Srednia z ocen: 2.14, Liczba oddanych głosów: 7
 

Kategorie

Inne wpisy w: Internet > Portale


Test ci??owy online

Na naszej stronie internetowej mo?esz przeprowadzi? test ci??owy online. Pytania uk?adane s? w taki sposób aby w jak najwi?kszym stopniu przewidzie? to czy jeste? aktualnie w ci??y. Szereg szczegó?owych pyta? i ko?cowy wynik pozwol? oceni?... Dalej...

 
publicrelations.pl

Szukasz informacji na temat public relations? W takim razie PublicRelations.pl jest dla Ciebie idealnym miejscem, w którym znajdziesz wiele poradników i publikacji zarówno dla osób pocz?tkuj?cych, jak równie? bardziej zaawansowanych czytelników.... Dalej...

 
podkarpackie-ogloszenia.pl - Og?oszenia z Rzeszowa

Og?oszenia Podkarpackie to portal internetowy skierowany do klientów i og?oszeniodawców z terenu ca?ego Podkarpacia. W naszych dzia?ach - Og?oszenia Rzeszów, Og?oszenia Przemy?l, Og?oszenia ?a?cut etc. zamieszczamy og?oszenia przedsi?biorców i... Dalej...

 
Dom

Serwis dla budujacych - zestaw obszernych poradników z dziedziny prawa budowlanego, umów budowlanych, a tak?e materia?ów i technologii mo?liwych do zastosowania w domu jednorodzinnym, oferty firm budowlanych, tematyczne forum. Jeden z pi?ciu... Dalej...

 
Portal Spo?eczno?ciowy www.rajbox.pl

Prawdziwie Polski Przyjazny Portal Spo?eczno?ciowy www.rajbox.pl wszystko bez limitu! Serwis randkowo-spo?eczno?ciowy,zapro? znajomych kolegów lub rodzin?. Stwórz konto prywatne i dziel si? razem nowymi wiadomo?ciami, filmami, fotkami, publikuj... Dalej...