Foto-Mira-?ak | drukowanie fotografii

Aug 4, 2016 ID:49411
http://plus.google.com/+FotoMira?akStudiofotograficzneRumia/

Zapraszamy do nas wykonujemy us?ugi fotograficzne. Je?li potrzebujesz zdj?cia do np paszportu do dokumentu zalecanym rozmiarze to wykonamy ka?dy rodzaj. Wykonujemy zdj?cia do dokumentów ma?ym dzieciom. Je?li masz fajne i ciekawe unikalne ?adne zdj?cia i chcia?by? je utrwali? w formie papierowej przyjd? do nas a my wydrukujemy w rozmiarze jaki b?dziesz sobie ?yczy?. Je?li organizujesz uroczysto?? rodzinn? integracyjn? mo?esz si? zdecydowa? na zdj?cia w studiu czy w terenie. Wykonujemy zdj?cia okoliczno?ciowe ze ?lubu ze chrztu z urodzin z rocznicy czy imprezy integracyjnych. Je?li masz slajdy lub negatywy to na pewno mo?esz zleci? nam ich digitalizacje. Skanujemy ka?dy format negatywów i diapozytywów. Je?li masz stare i ciekawe lub unikalne zdj?cie mo?esz u nas zleci? reprodukcje. Zdj?cie b?dzie skopiowane oraz odnowione poprawione dzi?ki czemu zyskasz bardzo dobr? kopi? swojego zdj?cia. Wykonujemy obrazy wygl?daj?ce jak p?ótna malarskie ze zdj?? polega to na tym ?e materia? cyfrowy uzyskany z pliku cyfrowego bul skanu czy reprodukcji drukujemy na p?ótnie a nast?pnie je uszlachetniamy wyniku czemu produkt finalny wygl?da jak obraz. Potrafimy równie? odzyska? zdj?cia z no?ników cyfrowych z karty i pendrive kiedy karta pami?ci zosta?a skasowania lub jest nieczytelna dla aparatu komputera. Bardzo serdecznie i szczerze zapraszamy do naszego studia i laboratorium na pewno b?dziecie pa?stwo zadowoleni

fotograf   studio   zak?ad   fotograficzny   drukowanie   zdj??   fotografii
Srednia z ocen: 0.00, Liczba oddanych głosów: 0
 

Kategorie

Inne wpisy w: Kultura Sztuka > Fotografia


Wideofilmowanie Szczecin Remedy-Brand

Wideofilmowanie i fotografia to nasza dzia?alno?? oparta na wieloletnim do?wiadczeniu zdobytym na wideofilmowaniu w Szczecinie. Nasze produkcje filmowe to bogata oferta dla firm i osób prywatnych. W zakresie filmowania oferujemy: filmy promocyjne,... Dalej...

 
KF-Foto Karina Fali?ska - fotografia ?lubna, ci??owa, okoliczno?ciowa

KF-Foto Karina Fali?ska portfolio. Oferuj? Pa?stwu zatrzymanie chwili w postaci zdj??: sejse narzecze?skie i zar?czynowe; sesje ?lubne pocz?wszy od przygotowa? i b?ogos?awie?stwa... Dalej...

 
Zdj?cia sportowe

Jeste?my profesjonaln? agencj? fotograficzn?, specjalizuj?c? si? w fotografii sportowej. Nasza oferta skierowana jest do organizatorów, zawodników i dru?yn sportowych, oraz prasy i portali o tematyce sportowej. Wykonujemy kompleksowe... Dalej...

 
Fotograf ?lubny - Bia?ystok

Fotograf ?lubny J?drzej Wojnar - Bia?ystok. Zajmuj? si? zawodowo fotografi? ?lubn?, fotografi? reporta?ow?, portretem, fotografi? plenerow? oraz studyjn?. Zdj?cia ?lubne to moja pasja. Wykonuj?c zdj?cia ?lubne staram si? robi? to z pozycji... Dalej...

 
Sesje zdj?ciowe - Artur Str?k

Profesjonalne sesje zdj?ciowe do katalogów, folderów, kalendarzy i innych wydawnictw reklamowych.

Wykonujemy sesje zdj?ciowe zarówno w studiu jak i plenerze. Jeste?my w stanie zrealizowa? ka?d? sesj? zdj?ciow?.

... Dalej...