GILLMET - hale stalowe, konstrukcje i obiekty przemys?owe

May 28, 2008 ID:7862
http://www.konstrukcje-stalowe.stg.pl

Firma GILLMET zajmuje si? produkcj? wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych.
Produkcja prowadzona jest zgodnie z wymogami Polskich i Europejskich norm bran?owych.
Posiadamy wysoko wykwalifikowan? za?og?, a nasz zak?ad uzyska? ?wiadectwo kwalifikacyjne z Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach potwierdzaj?ce nasze kompetencje w zakresie II GRUPY ZAK?ADW MA?YCH. Ponadto zak?ad posiada CERTYFIKAT KOMPETENCJI Metod Bada? Nieniszcz?cych VT 1 VT2 z Insytutu Spawalnictwa w Gliwiach.

gillmet   stal   konstrukcje stalowe   stalowe   konstrukcje   hale stalowe   obiekty przemys?owe
Srednia z ocen: 1.00, Liczba oddanych gosw: 1
 

Kategorie

Inne wpisy w: Produkcja Przemys?


Cendromet - ogrodzenia, bramy, wrota, furtki

W naszej ofercie odnajd? pa?stwo szeroki wybr r?nego rodzaju systemw ogrodzeniowych.
Produkujemy: ogrodzenia , prz?s?a ogrodzeniowe, wrota, zarwno skrzyd?owe, jak i przesuwne, furtki ogrodzeniowe oraz s?upki.
Firma dzia?a w... Dalej...

 
Dostawca gazu

Chcesz skorzysta? z naszej oferty, bowiem Ci? ona zainteresowa?a? Znalaz?e? najlepsze rozwi?zanie dla siebie? Pobierz z naszej strony internetowej wniosek, ktry da Ci mo?liwo?? przy??czenia si? do naszej sieci. Jednak oczywi?cie b?dziesz musia?... Dalej...

 
Olej opa?owy ?d?

Nasza firma zajmuje si? sprzeda?? wysokiej jako?ci benzyny w cenach hurtowych, oferujemy te? oleje opa?owe i nap?dowe, ktre rwnie? posiadaj? wszystkie wymagane atesty. Nasza dzia?alno?? zwi?zana jest te? ze sprzeda?? zbiornikw paliwowych. W... Dalej...

 
FARM-PAK S?oiki na leki

W Luboniu znajduje si? przedsi?biorstwo Farm - Pak. Od 1987 roku zajmuje si? fabrykacj? opakowa? dla farmacji. Udaje nam si? osi?ga? po??dane rezultaty za po?rednictwem starannie dostosowanej za?odze, nowoczesnemu parkowi maszynowemu i... Dalej...

 
el Giro Automatyka Przemys?owa automatyka

Chcia?by? zminimalizowa? koszty eksploatacji Twoich maszyn i urz?dze?? A mo?e zale?y Ci na powi?kszeniu ich wydajno?ci i niezawodno?ci oraz poprawieniu bezpiecze?stwa ich obs?ugi? Przedsi?biorstwo el Giro zapewni Ci wszelkie niezb?dne Ci... Dalej...