copiersservice.pl - dzier?awa kserokopiarek

Aug 5, 2022 ID:55658
https://www.copiersservice.pl/

Nowoczesny sprz?t do drukowania, kopiowania i skanowania to spory wydatek, zw?aszcza dla mniejszych firm. Jak uzyska? dost?p do wydajnego wyposa?enia, a jednocze?nie zminimalizowa? koszty jego eksploatacji? Wybierz wynajem kserokopiarki lub wynajem drukarki z pe?n? obs?ug?!

Copiers Service to firma z Warszawy, ktra specjalizuje si? w wynajmie sprz?tu biurowego. Prowadzona przez ni? dzier?awa kopiarek i drukarek, a tak?e innych urz?dze? odbywa si? na korzystnych i przejrzystych zasadach, aby klienci mogli pozyska? niezb?dne wyposa?enie bez ponoszenia wysokich kosztw.

Wynajem kserokopiarek i wynajem drukarek oferowany przez Copiers Service to:
• Sta?y koszt wynajmu sprz?tu i rozliczenie wed?ug liczby wykonanych wydrukw.
• Gwarancja dost?pu do drukarek najlepszych firm na rynku, takich jak Canon, Lexmark czy Konica Minolta.
• Dostosowanie urz?dze? do potrzeb klientw, mi?dzy innymi przez dodatkowe systemy DUPLEX, podajniki RADF, narz?dzia do wyka?czania dokumentw jak sortowanie, zszywanie.
• Bezp?atny serwis urz?dze? prowadzony bezpo?rednio u klienta.
• Przegl?dy, konserwacje maszyny w cenie.
• Dostawa niezb?dnych materia?w eksploatacyjnych jak papier do drukarek, tonery.
• Przejrzyste warunki umw krtkoterminowych i d?ugoterminowych.
• Mo?liwo?? uwzgl?dnienia wynajmu urz?dzenia w kosztach uzyskania przychodu.

Inwestuj?c niewielkie ?rodki, mo?esz uzyska? wydajn? drukark?, kserokopiark? czy urz?dzenie wielofunkcyjne.

Copiers Service – dzier?awa kserokopiarki i dzier?awa drukarki nigdy nie by?a taka prosta!

zier?awa drukarki   dzier?awa kopiarek
Srednia z ocen: 0.00, Liczba oddanych gosw: 0
 

Kategorie

Inne wpisy w: Firmy wg bran? > Drukarnie


Grupa3druk

Nasi Klienci otrzymuj? indywidualny dost?p do „panelu klienta”. A w nim b?d? mieli ca?odobowy dost?p do informacji umo?liwiaj?cy ?ledzenie etapu realizacji otwartych zamwie?, bie??c? kontrol? stanw magazynowych oraz wgl?d do... Dalej...

 
Ulotki

Profesjonalna drukarnia online Dotprint. W naszej szerokiej ofercie posiadamy ulotki, broszury, plakaty, karty do gry, kalendarze biurkowe. Nie wa?ne gdzie mieszkasz w Poznaniu lub w Szczecinie wykonamy dla Ciebie ka?de zlecenie. Ulotki to ?wietny... Dalej...

 
Drukarnia

Nowoczesna drukarnia PrintNet zaprasza do zapoznania si? z jej bogat? ofert?, na ktr? sk?ada si? mi?dzy innymi: druk ksi??ek, wizytwek, ulotek, druk wielkoformatowy, bannerowy i wiele innych. PrintNet pomo?e zbudowa? twojej firmie odpowiedni... Dalej...

 
Poligrafia

Jako?? i profesjonalne podej?cie ponad wszystko! To has?o naszej drukarni. Od kilku lat pracujemy dla naszych klientw stale zwi?kszaj?c poziom us?ug.

Specjalizujemy si? w druku wielkoformatowym oraz cyfrowym. Posiadamy nowoczesne... Dalej...

 
Drukarnia online

Dzi?ki naszej firmie masz mo?liwo?? uzyskania profesjonalnych wydrukw, ktre charakteryzuje najwy?sza jako?? oraz zastosowanie najnowszych technologii. Oferujemy mi?dzy innymi druk wielkoformatowy, offsetowy, materia?y ekspozycyjne r?nego... Dalej...