zespó? aspergera

Aug 5, 2022 ID:55657
http://braingym.pl/

Indywidualnie podchodzimy do potrzeb ka?dego klienta. Wdra?amy indywidualny program treningowy rozwijaj?cy wszystkie zdolno?ci poznawcze. Na koniec treningu ponownie przeprowadzamy test zdolno?ci poznawczych, by sprawdzi? osi?gni?te rezultaty. Efekty zauwa?ysz bardzo szybko – zostan? z tob? na d?ugo.

?wiczenia na problemy z czytaniem   ?wiczenia na problemy z koncentracj?
Srednia z ocen: 0.00, Liczba oddanych głosów: 0
 

Kategorie

Inne wpisy w: Edukacja Nauka


Ebooki, eksi??ki, e-prasa, audiobooki (ksi??ki audio), darmowe ebooki

Na bestebook.pl znajdziesz: ebooki (elektroniczne publikacje), eksi??ki, audiobooki (ksi??ki audio), e-pras?, darmwe ebooki. Najnowsze i najlepsze ebooki. Promocje i najlepsze oferty. Zach?cam Was do poszerzania swojej wiedzy na temat... Dalej...

 
Musicacademy.pl - guitar lessons Warsaw

Warszawska Szko?a Muzyczna UNISONO proponuje klientom du?y wybór ?wiadcze? powi?zanych z nauk? gry. Doradzamy równie? w poprawie umiej?tno?ci ?piewu oraz w zdobywaniu wiedzy zwi?zanej z muzyk?. Nasze us?ugi kierujemy zarówno do dzieci, jak i... Dalej...

 
Szkolenia dla rad pedagogicznych

Szukasz solidnej oferty szkole? dla nauczycieli, rad pedagogicznych czy dyrektorów szkó?? Odwied? www.rodn.pl! Gwarantujemy wysoki standard prowadzonych szkole?, na które sk?ada si? diagnoza potrzeb szkoleniowych, realizacja szkolenia, materia?y... Dalej...

 
Korepetycje! - korepetycje.ekorki.pl - Gie?da korepetycji: korepetycje & korepetytorzy

korepetycje, korki, korepetycja, korepetytor, korepetytorka, lekcje, nauczyciel, ucze?, uczy?, og?oszenia, znajdz korepetytora, przedmioty szkolne, matematyka, j?zyk polski, j?zyk angielski, j?zyk czeski, j?zyk francuski, j?zyk hiszpa?ski, j?zyk... Dalej...

 
Kacper Korzeniewski; coaching, NLP, PUA, Modelowanie, Strategie, Reklama

Poznaj NLP, oraz jej najobszerniejsz? dzia?k?, któr? jest modelowanie, naucz sie m?drze reklamowa? i tworzy? genialne strategie. Zapraszam. Dalej...