Training Partners Sp. z o.o.

Jul 1, 2022 ID:55625
https://trenerzy.pl/

Szkolenia dla pracownikw s? w dzisiejszych czasach bardzo wa?ne. To dzi?ki nim wzrastaj? kompetencje menad?erw, a s?upki sprzeda?owe pn? si? w gr?. Oprcz typowych kursw warto rwnie? pomy?le? o zaj?ciach integracyjnych buduj?cych dobre relacje w teamie i szkoleniach z rozwoju osobistego. Je?li szukasz do?wiadczonego zespo?u pracuj?cego z pasj?, to zapraszamy na trenerzy.pl. Nie po?a?ujesz!

szkolenia sprzeda?owe   gry symulacyjne   szkolenia handlowe   szkolenia sprzeda?   gry biznesowe   szkolenia zarz?dzanie   szkolenia mened?erskie   szkolenia dla mened?erw   gry mened?erskie   szkolenia integracyjne
Srednia z ocen: 0.00, Liczba oddanych gosw: 0
 

Kategorie

Inne wpisy w: Edukacja Nauka


W wyborze zakresu tematycznego

Pomoc pisanie prac. E-Konsultacja - prace magisterskie. Nie powielamy, nie przepisujemy i nie wykorzystujemy napisanych wcze?niej opracowa?. Nasz serwis zajmuje si? tworzeniem opracowa?, ktre mog? pos?u?y? jako materia? wyj?ciowy. Prace... Dalej...

 
LO Niepubliczne dla Doros?ych Nr 16 szko?a dla doros?ych warszawa

Prezentujemy Pa?stwu placwk? edukacyjn? Szesnastka. Siedziba uczelni mie?ci si? w Warszawie. Posiadamy mnstwo atrakcyjnych kierunkw humanistycznych oraz ?cis?ych o r?nych specjalizacjach. Gwarantujemy wysoko procentow? zdawalno?? egzaminw... Dalej...

 
Boinc - Basco@Poland - strona Polskiego Zespo?u Boinc - Polska Grupa Boinc

Boinc Strona Polskiego Zespo?u Basco@Poland Polski Projekt Boinc Polska Grupa Boinc seti basco. Strona po?wi?cona przetwarzaniu rozproszonemu Boinc. Pol?czone komputery na ca?ym ?wiecie s?u?? naukowc? w r?nych dziedzinach, medycyna, astronomia,... Dalej...

 
Szko?a Crea

Z w?asnej strony przedk?adamy wysokiej odmiany kursy rysunku, w ci?gu ktrych poznacie Pa?stwo tajemnice tej umiej?tno?ci. Kursy i szkolenie organizuj? specjali?ci z d?ugoletnim sta?em, dzi?ki czemu zdobywaj? Pa?stwo kompetentn? pomoc z pierwszej... Dalej...

 
prywatne przedszkole w Katowicach

Prywatne przedszkole w Katowicach szybko nauczy dziecko, w jaki sposb przygotowa? si? do edukacji. Przedszkole pomo?e przekona? dziecko do nowatorskich form edukacji. Prywatne przedszkole, Katowice, to tak?e opieka wykwalifikowanej kadry... Dalej...