Janik i Wspólnicy Adwokaci

Jun 15, 2021 ID:55099
http://kancelaria-janik.com

Janik i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni to kancelaria prawna, która posiada swoje oddzia?y w dwóch miastach - w Katowicach oraz w Cz?stochowie. Oferuje swoje us?ugi w zakresie prawa karnego, spadkowego, medycznego, farmaceutycznego, windykacji, odszkodowa? oraz w wielu innych sprawach. Masz pytania? W?tpliwo?ci? Ju? teraz skontaktuj si? z biurem za pomoc? numeru podanego w wizytówce lub umów si? na spotkanie!

kancelaria   adwokat   radca prawny   prawo
Srednia z ocen: 0.00, Liczba oddanych głosów: 0
 

Kategorie

Inne wpisy w: Biznes Ekonomia > Doradztwo personalne


Rekrutacja IT - TeamQuest

Sprawd? firm? www.teamquest.pl która mo?e by? parterem dla twojej organizacji w skutecznym zarz?dzaniu procesami HR. Doskonale znamy rynek IT/Telco dlatego specjalizujemy si? w dostarczaniu wykwalifikowanego personelu dla tej bran?y. Poznajemy... Dalej...

 
e-rekrutacjia

Pierwszy ca?kowicie internetowy portal do e-rekrutacji. Tylko u nas mo?esz od razu selekcjonowa? kandydatów za pomoc? testów kompetencyjnych, wiedzowych i testów inteligencji. Dzi?ki temu, ka?dy pracownik HR oszcz?dza mnóstwo czasu, który mo?e... Dalej...

 
copywriting

Textus communicatio jest profesjonaln? agencj? ?wiadcz?c? specjalistyczne us?ugi tekstowe, copywritingowe i szkoleniowe dla biznesu, firm i instytucji w zakresie oficjalnej i biznesowej komunikacji. Pisanie autorskich specjalistycznych tekstów... Dalej...

 
?UKASZ SZCZ?SNY notariusz wroclaw

Kancelaria Notarialna ?ukasz Szcz?sny to lider w dziedzinie ?wiadczenia us?ug notarialnych na terenie Wroc?awia. Niemniej jednak swoj? propozycj? kieruje tak?e do potencjalnych klientów spoza miasta. W obliczu tak wysokich standardów powinno si?... Dalej...

 
Doradca.pl serwis doradców

Doradca.pl - serwis doradców. Serwis dla doradców a tak?e dla osób, poszukuj?cych kompetentnych doradców potrafi?cych pomóc w podj?ciu decyzji. Posiadamy bogaty podzia? kategorii z podkategoriami z dziedziny doradczej miedzy innnymi znajd? pa?stwo... Dalej...