pobierz.pl

Feb 19, 2018 ID:52129
http://pobierz.pl

Dla osb, ktre nie maj? miejsca na komputerze, wiele aplikacji jest dost?pnych w opcji online. Mo?na z nich korzysta? bez instalowania na swoim urz?dzeniu. Najcz??ciej wystarczy po prostu login, has?o oraz dost?p do internetu. Oczywi?cie, wszystkie s? dost?pne bezp?atnie. Z tego rozwi?zania mo?na korzysta? przy wype?nianiu dokumentacji online lub wybieraj?c programy, ktre charakteryzuj? si? wysok? przydatno?ci?, jak cho?by konwertery formatw najpopularniejszych plikw tekstowych czy program dla osb niewidomych.

programy   gry   oprogramowanie
Srednia z ocen: 0.00, Liczba oddanych gosw: 0
 

Kategorie

Inne wpisy w: Komputery > Oprogramowanie


AITECH - Sztuczna inteligencja

Wortal nt. sztucznej inteligencji. Omawia systemy i us?ugi firmy AITECH, w tym systemy ekspertowe i sieci neuronowe. Zawiera wyk?ady, nowo?ci, pliki mp3, ciekawostki, literatur?, kalendarium oraz linki zwi?zane z tematyk? SI. The website concerns... Dalej...

 
Pe?na ksi?gowo??

Sprzeda? i wdro?enia oprogramowania dla ksi?gowo?ci. Wf-FaKir to program do prowadzenia pe?nej ksi?gowo?ci. Polecany jest dla firm i biur rachunkowych.

Pe?na ksi?gowo?? - Doradzamy przy wyborze odpowiedniej wersji oprogramowania,... Dalej...

 
Ksi??ka przychodw i rozchodw - grafsoft.com.pl

Firma Graf-Soft zosta?a powo?ana w 1992 roku w Warszawie. Trudnimy si? tworzeniem i produkcj? w?asnego, autorskiego oprogramowania z zakresu ksi?gowo?ci oraz grafiki. Oferujemy Pa?stwu programy ksi?gowe dla firm prowadz?cych dokumentacj? ksi?gow?... Dalej...

 
Oprogramowania na zamwienie Kamee

Dedykowane CRMy i systemy ERP tworzone przez firm? Kamee Krakw to gwarancja szybszego rozwoju firmy. Aplikacje s? w 100% dopasowane do wymaga? firmy, wi?c w pe?ni optymalizuj? procesy zachodz?ce w firmach. Wykonujemy systemy do zarz?dzania... Dalej...

 
Mi?dzy Firmami

Jeste? ksi?gowym obs?uguj?cym wiele firm? Proponujemy Ci rozwi?zanie, ktre zmodyfikuje dotychczasowy przebieg obiegu dokumentw. Naszym produktem jest oprogramowanie, za pomoc? ktrego usprawnisz proces obiegu faktur pomi?dzy partnerami a tak?e w... Dalej...