Sterylizatory uv

Jun 6, 2017 ID:50960
http://www.sterylizatory.com

Zasada dzia?ania sterylizatorw UV. Urz?dzenia wykorzystuj? promieniowanie UV o d?ugo?ci fali 254 nm, ktre uszkadza DNA ,co jest ?mierciono?ne dla mikroorganizmw. Zastosowanie jednej d?ugo?ci fali chroni bia?ka przed rozk?adem. Zastosowanie: Sterylizatory UV s? szeroko stosowane na ?wiecie do dezynfekcji wody, bez u?ycia temperatury i chemikaliw. Dezynfekcja wody w uj?ciach lokalnych, zak?adach przemys?owych, szpitalach, laboratoriach. Sterylizatory UV mog? zast?pi? pasteryzatory w browarach, rozlewniach wd mineralnych, zak?adach przetwrstwa spo?ywczego, przy wielokrotnie ni?szych kosztach eksploatacji.

sterylizatory uv   sterylizator uv
Srednia z ocen: 0.00, Liczba oddanych gosw: 0
 

Kategorie

Inne wpisy w: Produkcja Przemys?


Wzornictwo Przemys?owe Szwarc Design

Szwarc Desing – przedsi?biorstwo wykonuj?ce us?ugi z dziedziny desingu przemys?owego. Zalicza si? do nich wzornictwo, fachowe porady dotycz?ce desingu wyrobw, na ktrych wygl?d nie mamy pomys?u. Szwarc Desing w odniesieniu do innych... Dalej...

 
ci?cie laserowe tworzyw sztucznych Plexi,HIPS,Pet,inne,grawerowanie

Firma laserowa zajmuj?ca sie laserowym ci?ciem tworzyw sztucznych r?nych rodzaji, jak rwnie? gi?ciem, grawerowaniem.

Mieli?my przyjemno?? pracowac dla takich firm jak IKEA, SONY, POLSAT, COCA-COLA, inne.

Zawsze... Dalej...

 
Merkures - Portal bran?y piekarniczo - cukierniczej, reklama , og?oszenia

Merkures - Portal bran?y piekarniczo - cukierniczej, reklama , og?oszenia. Mo?liwo?? dodawania firm oraz og?osze? bran?y piekarniczo - cukierniczej.

Naszym celem jest informowanie o wa?nych wydarzeniach, targach, kojarzenie ludzi z... Dalej...

 
Empas. Chemiczna obrbka metali. Ma?lankiewicz E. Preparaty do fosforanowania krystalicznego metali

Inwitujemy do zapoznania si? z ofert? przygotowan? przez jednostk? EMPAS. Nasza siedziba znajduje si? na obszarze Warszawy. Oferujemy Pa?stwu wszechstronne rozwi?zania z obr?bu preparatw do mycia, trawienia czy te? aktywowania. Preparaty te s?... Dalej...

 
Gumtal – Producent wyrobw gumowych

GUMTAL - Tworzy precyzyjnie wyko?czone detale wysokiej jako?ci w uzgodnionym terminie dla bran?y takich jak: zak?ady z bran?y stoczniowej, grniczej, kolejowej, budowlanej, kolejowej i wielu innych.

B?d?c producentem wyrobw... Dalej...