TopRental.pl

Jun 23, 2016 ID:49130
http://www.toprental.pl/

Top Rental jest firm? zajmuj?c? si? wynajmem sprz?tu IT i urz?dze? multimedialnych. W ofercie Top Rental znajduj? si? przede wszystkim laptopy, komputery, ekrany oraz sprz?t profesjonalny taki jak ekrany dotykowe, pod?ogi interaktywne i ?ciany wideo. Firma jest w stanie dostarczy? sprz?t w dowolnych ilo?ciach wraz z przeszkoleniem odpowiedniego personelu i pe?nym wsparciem. Zamwienia s? zrealizowane ekspresowo a proponowane ceny za us?ug? wynajmu s? korzystne i atrakcyjne dla klientw.

wynajem it   sprz?t it   wypo?yczalnia it   leasing it   laptopy   komputery
Srednia z ocen: 0.00, Liczba oddanych gosw: 0
 

Kategorie

Inne wpisy w: Firmy wg bran? > Us?ugi Informatyczne


Us?ugi IT dla firm CompLogic

Je?eli potrzebujesz kompleksowej obs?ugi Twojej firmy w zakresie IT – wdra?ania i zarz?dzania systemami informatycznymi, administrowania serwerami, stworzenia i wdro?enia polityki bezpiecze?stwa danych, hostingu, administracji stron? www i... Dalej...

 
Strony internetowe katowice

We wspolczesnych czasach strona internetowa jest ju? standardem.Pomaga budowac dobry wizerunek firmy,Tworzymy strony o dowolnej tematyce oraz wielko?ci. Do budowy [b]stron[/b] wykorzystujemy najnowsze technologie.
Wiedza i do?wiadczenie... Dalej...

 
Oprogramowanie do zarz?dzania projektami

Programy komputerowe wspomagaj?ce zarz?dzanie projektami takie jak PM-compass, w naszych latach sta?y si? niezwykle wa?nym czynnikiem maj?cym pozytywny wp?yw na funkcjonowanie wszystkich firm. Pmcompass to narz?dzie online ktre znacznie usprawnia... Dalej...

 
Intoseo Zabrze

Zabrza?ska agencja interaktywna zaprasza do skorzystania z naszych us?ug. Oferujemy skuteczne pozycjonowanie stron, na przyjaznych i uczciwych warunkach, bardzo efektywne kampanie linkw sponsorowanych kierowanych na wyszukiwark? oraz sie?... Dalej...

 
Program dla sklepu

W ofercie firmy atisoft, zajmuj?cej si? oprogramowaniem wspomagaj?cym sprzeda?, rachunkowo?? a tak?e systemy kadrowo p?acowe znale?? mo?na program do sklepu, programy do pe?nej ksi?gowo?ci a tak?e oprogramowanie dla firm. Zapraszamy do... Dalej...