Kancelaria Notarialna Warszawa

Oct 7, 2015 ID:47785
http://www.kancelarianotarialna.eu

Kancelaria Notarialna zlokalizowana przy ul. Brackiej 20/17 w ?cis?ym centrum Warszawy. Wej?cie od podwrka 1 pi?tro.

Tel: 22 827 25 38
Mail: sekretariat@kancelarianotarialna.eu

Kancelaria jest prowadzona w formie sp?ki cywilnej przez Notariusza Krzysztofa Kruszewskiego oraz Agat? Perczy?sk?.

Rok za?o?enia kancelarii 1994

Pracujemy od poniedzia?ku do pi?tku w godz. 10-17. Mo?liwe jest rwnie? po wcze?niejszym uzgodnieniu przeprowadzenie czynno?ci notarialnej po godzinach urz?dowania.

notariusz   kancelaria notarialna   notariusz warszawa
Srednia z ocen: 0.00, Liczba oddanych gosw: 0
 

Kategorie

Inne wpisy w: Prawo Spo?ecze?stwo


KOMORNIK S?DOWY PRZY S?DZIE REJONOWYM W K?PNIE JANUSZ BA?BURA KANCELARIA KOMORNICZA licytacje komorn

Wszelkie informacje dotycz?ce us?ug komorniczych w K?pnie znajd? Pa?stwo na stronie internetowej komornika s?dowego Janusza Ba?bury. Na stronie internetowej opublikowano rwnie? wszelki instrukcje prawne - jakie dokumenty przyrz?dza? przed... Dalej...

 
KSPL N.S.Z.Z. Solidarno??

Strona internetowa Krajowej Sekcji Pracownikw Le?nictwa NSZZ Solidano??. Na jej ?amach pragniemy porusza? tematy zwi?zane z dzia?alno?ci? Zwi?zkw Zawodowych, aktualnych problemw i dzia?a? w Lasach Pa?stwowych. Dalej...

 
ankieterka.pl - ankiety na ka?dy temat

?mieszne, kontrowersyjne, polityczne i ciekawe ankiety. Sprawd?, co my?l? Polacy. Stwrz w?asn? sond? bez rejestrowania si?!! Dalej...

 
Domanska-Byskosz kancelaria radcy prawnego Wroc?aw

Doma?ska-Byskosz kancelaria radcy prawnego Wroc?aw - ?wiadczy us?ugi z zakresu pomocy prawnej we Wroc?awiu. Ka?da porada prawna udzielana jest w oparciu o wcze?niejsz? dog??bn? analiz? sytuacji klienta. Pomoc prawna i porada prawna we Wroc?awiu... Dalej...

 
Avatar-sa.pl

Firma Avatar specjalizuje si? w uzyskiwaniu roszcze? odszkodowawczych dla ludzi, ktrzy ponie?li szkod? w zdarzeniach drogowych albo innych zdarzeniach. Do ka?dego tematu podchodzimy indywidualnie. Bardzo staramy si?, aby uzyska? jak najwy?sze... Dalej...