Kancelaria Notarialna Warszawa

Oct 7, 2015 ID:47785
http://www.kancelarianotarialna.eu

Kancelaria Notarialna zlokalizowana przy ul. Brackiej 20/17 w ?cis?ym centrum Warszawy. Wej?cie od podwrka 1 pi?tro.

Tel: 22 827 25 38
Mail: sekretariat@kancelarianotarialna.eu

Kancelaria jest prowadzona w formie sp?ki cywilnej przez Notariusza Krzysztofa Kruszewskiego oraz Agat? Perczy?sk?.

Rok za?o?enia kancelarii 1994

Pracujemy od poniedzia?ku do pi?tku w godz. 10-17. Mo?liwe jest rwnie? po wcze?niejszym uzgodnieniu przeprowadzenie czynno?ci notarialnej po godzinach urz?dowania.

notariusz   kancelaria notarialna   notariusz warszawa
Srednia z ocen: 0.00, Liczba oddanych gosw: 0
 

Kategorie

Inne wpisy w: Prawo Spo?ecze?stwo


ZOFIA GRZEGORZEWSKA prawnik

Kazimierz Grzegorzewski i Agnieszka Rembeli?ska to sk?ad do?wiadczonych adwokatw, jacy wsplnie prowadz? kancelari? prawnicz? w ?odzi. Bronienie solidnych tradycji stanowi o wysokim standardzie porad prawniczych. Us?ugi kancelarii adresowane s?... Dalej...

 
Spolkowy.pl

Spolkowy.pl to serwis prawny o tematyce prawa handlowego. W serwisie udost?pniamy setki artyku?w i porad poruszaj?cych tematy zak?adania i likwidacji sp?ek i dzia?alno?ci, umw mi?dzy przedsi?biorcami, dzia?alno?ci gospodarczych, sp?ek... Dalej...

 
Kancelaria prawna Warszawa ,

Kancelaria specjalizuje si? zarwno w obs?udze prawnej przedsi?biorcw jak i osb fizycznych. Prowadzimy sprawy z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, prawa sp?ek handlowych, prawa rodzinnego i spadkowego oraz wiele innych. W ofercie... Dalej...

 
http://www.compas-odszkodowania.pl/

Zajmujemy si? egzekwowaniem odszkodowa? od przedsi?biorstw ubezpieczaj?cych. Nasze d?ugoletnie do?wiadczenie w tej domenie dzi?ki temu daje to nam szans? zwyci??enia wi?kszo?ci spraw. Tworzymy kompetentny zesp? specjalistw, staramy si? w... Dalej...

 
Radca prawny Myszkw

Wybierz radc? prawnego z Myszkowa - Prawnikmyszkow.pl. Mamy du?e do?wiadczenie w bran?y, dzia?amy kompleksowo, profesjonalnie. Ka?dego klienta traktujemy w indywidualny sposb. Mamy du?e do?wiadczenie, dobre ceny, liczymy na to, ?e z nasz? pomoc?... Dalej...