ALI DENT protezy stomatologiczne piastów

Dec 22, 2014 ID:46434
http://stomatologpiastow.com.pl

Jest nam bardzo mi?o móc zaprezentowa? Pa?stwu ofert? gabinetu stomatologicznego ALI DENT z Piastowa. W zakres naszych us?ug wchodzi mi?dzy innymi stomatologia estetyczna, leczenie z?bów u dzieci i doros?ych, protetyka oraz chirurgia stomatologiczna, w tym implantologia. Gabinet dentystyczny ALI DENT z Piastowa jest otwarty od poniedzia?ku do pi?tku oraz w soboty. Wizyt? mo?na umówi? osobi?cie, przychodz?c do naszego gabinetu, b?d? te? telefonicznie czy internetowo. Na naszej stronie internetowej znajduj? si? wiadomo?ci m.in. o naszych us?ugach oraz szczegó?owe dane telefoniczne i adresowe.

protezy piastów   stomatolog piastów   stomatolog warszawa w?ochy   stomatolog skorosze
Srednia z ocen: 0.00, Liczba oddanych głosów: 0
 

Kategorie

Inne wpisy w: Zdrowie Uroda > Medycyna


PRZYCHODNIA NAD WIS?? szczepienia pracownicze bydgoszcz

Gdy cz?owieka dopada choroba, zdarza si?, ?e pomoc specjalisty jest niezb?dna. Strona przychodniabydgoszcz.pl zawiera wpisy wszystkich renomowanych przychodni na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Oferujemy mo?liwo?? wstawienia darmowego... Dalej...

 
Ulga w chemioterapii

Nierzadko zdarza si?, ?e osoby które podejmuj? chemioterapi? odczuwaj? sta?y dyskomfort, nudno?ci a czasami nawet wymioty. S? w wi?kszo?ci przypadków bardzo nieprzyjemne i znacz?co utrudniaj?ce normalne ?ycie. Je?li tak?e Ty nie jeste? w stanie... Dalej...

 
Stowarzyszenie "Nie jestes Sam"

Nie Jeste? Sam - Samopomocowa Grupa Rodzin i Przyjació? Osób z Problemami Psychicznymi.
Miejsce dziennego pobytu osób z problemami psychicznymi funkcjonuje od 10 lat. Placówka spe?nia rol? klubu pacjenta, miejsca gdzie chorzy i ich rodziny... Dalej...

 
Leczenie Alkoholizmu

Alkoholik nie musi pi? denaturatu

Alkoholik nie musi pi? codziennie-
przesz?o po?owa pije okresowo. Ten okresowy charakter picia wprowadza w b??d chorego,jego rodzin?,a cz?sto tak?e lekarzy. Jest dla nich dowodem kontroli nad... Dalej...

 
Implantis.com.pl Stomatolog w Krakowie

Serdecznie zapraszamy Pa?stwa do naszego Implantis w Krakowie, gdzie pi?kny u?miech naszych pacjentów jest dla nas najwi?kszym priorytetem. Zatrudniamy tylko najlepszych stomatologów, aby wizyta w naszym gabinecie przynios?a oczekiwany przez... Dalej...