Notariusz Drewko J. notariusze gliwice

Feb 6, 2014 ID:43822
http://www.notariuszegliwice.pl

Kancelaria notarialna znajduj?ca si? w Gliwicach jest prowadzona przez Joann? Warzech? oraz Justyn? Drewko. wykonuje swoje us?ugi zarwno osobom prywatnym, jak rwnie? przedsi?biorstwom i instytucjom. Notariusze zajmuj? si? tworzeniem testamentw ??cznie z zapisem windykacyjnym, w tym takim jak sp?dzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. Dor?czaj? rwnie? po?wiadczenia, tworz? protesty weksli oraz czekw oraz wypisy oraz ekstrakty dokumentw. Wszystkie czynno?ci w kancelarii s? przeprowadzane precyzyjnie z aktualnym prawem, a ich zakres jest regulowany ustaw? Prawo o notariacie. Ceny us?ug s? wyznaczane w uzgodnieniu z klientem. Wi?cej informacji jest dost?pnych na witrynie.

czynno?ci prawne zabrze   akty notarialne   kancelarie notarialne gliwice   notariusze zabrze
Srednia z ocen: 0.00, Liczba oddanych gosw: 0
 

Kategorie

Inne wpisy w: Prawo Spo?ecze?stwo > Notariusz


Notariusz Jelenia Gra

Notariusze Jelenia Gra Piotr i Edyta Malinowscy spisuj? protoko?y (np. z zebra? wsplnot mieszkaniowych), sporz?dzaj? protesty weksli i czekw, przyjmuj? do depozytu pieni?dze, dokumenty, papiery warto?ciowe i dane na informatycznym no?niku... Dalej...

 
Notariusz Wroc?aw - kancelaria notarialna Ma?gorzata Szyszko we Wroc?awiu

Kancelaria Notarialna Ma?gorzata Szyszko we Wroc?awiu ?wiadczy nast?puj?ce us?ugi wchodz?ce w zakres czynno?ci notarialnych:
- sporz?dza akty notarialne,
- sporz?dza po?wiadczenia,
- dor?cza o?wiadczenia,
-... Dalej...

 
ANNA SMAL-RAJCA kancelaria notarialna

Kancelaria Notarialna Anny Smal-Rajcy, ktra zlokalizowana jest Nowym S?czu, wykonuje pe?en zakres czynno?ci notarialnych. Naturalnie, tworzone s? tu r?ne typy aktw notarialnych, takie jak umowy sprzeda?y, zamiany i darowizny nieruchomo?ci albo... Dalej...

 
Barbara Jeziorska Kancelaria kancelaria notarialna ?d?

Kancelaria Notarialna Barbara Jeziorska, to kancelaria notarialna umieszczona na terenie Zgierza w wojewdztwie ?dzkim. Dok?adnie z regu?ami, notariusz sprawuje niezb?dne w sprawie czynno?ci notarialne wed?ug obowi?zuj?cych przepisw wydanych... Dalej...

 
WOJCIECH KRUPI?SKI notariusz B?dzin

Prezentujemy Kancelari? Notarialn? Wojciech Krupi?ski z siedzib? w Sosnowcu. Notariusz spisuje protoko?y, w tym protoko?y dziedziczenia, w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynno?ci i zdarze? wywo?uj?cych skutki prawne, a w szczeglno?ci... Dalej...