Lokum Da Vinci - mieszkania Wroc?aw

Dec 30, 2013 ID:43446
http://lokumdavinci.pl

Lokum da Vinci to kompleks nowoczesnych budynkw usytuowanych na osiedlu G?dw Ma?y w zachodniej cz??ci miasta Wroc?awia. Docelowo znajdzie si? tam 720 komfortowych mieszka? i ok. 4 tys. m² powierzchni handlowo-us?ugowych. Uk?ad pomieszcze? zosta? zaprojektowany tak, by by?y one maksymalnie funkcjonalne, a co najwa?niejsze- komfortowe. Osiedle b?dzie monitorowane i wyposa?one w nowoczesny podziemny parking oraz ciche windy. Je?li chcesz dowiedzie? si? wi?cej o tym niezwyk?ym przedsi?wzi?ciu budowlanym, odwied? nasz? stron?.

mieszkania we Wroc?awiu   lokum deweloper   budownictwo mieszkalne
Srednia z ocen: 0.00, Liczba oddanych gosw: 0
 

Kategorie

Inne wpisy w: Budownictwo > Projekty domw


projekty domw

Pracownia projektowa Domy na 5tk?. Gotowe projekty domw jednorodzinnych. Na stronie wszelkie informacje: widoki, opis, rzuty, elewacje, zawarto??, kosztorys i wn?trza domw. Adaptacja i zagospodarowanie terenu oraz zmiany w projekcie. Zapraszamy... Dalej...

 
Cdom Domy projekty

Funkcja architektury w aran?owaniu w?asnego domu jest nadzwyczaj istotna i dlatego jako jednostka z bran?y architektonicznej, na trwa?e anga?ujemy najlepszych architektw. Jeste?my do?wiadczonym warsztatem rozdzielczym i nieprzerwanie dbamy o... Dalej...

 
Piekarek Projekt - architekt Warszawa projektowanie wn?trz i architektury

Piekarek Projekt - biuro architektoniczne architekta Paw?a Piekarka dzia?aj?ce w Warszawie
zajmuj?ce si? projektowaniem wn?trz i architektury. Realizujemy projekty, aran?acje i wizualizacje domw jednorodzinnych, obiektw u?yteczno?ci... Dalej...

 
EKO-DESKA deski elewacyjne

Oferujemy Pa?stwu wykonanie tarasw, elewacji czy ogrodze? z innowacyjnego produktu - kompozytu drewna WPC. Nasza firma EKO-DESKA ze Szczecina zajmuje si? sprzeda?? desek kompozytowych od pocz?tku dzia?alno?ci, a wi?c od 1996 roku. Nasze produkty... Dalej...

 
Projekty domw jednorodzinnych

Inwestorw planuj?cych budow? w?asnego domu zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert? projektw domw jednorodzinnych, ktra obejmuje projekty gotowe i indywidualne.
Stworzyli?my specjaln? kolekcj? gotowych projektw domw jednorodzinnych... Dalej...