WENA NIERUCHOMO?CI TYCHY - Biuro Obrotu Nieruchomosciami - Agencja Nieruchomoscimieszkania, domy, dz

Jan 18, 2008 ID:4305
http://wena.tychy.pl/

Jest mi niezmiernie mi?o, ?e zainteresowali?cie si? Pa?stwo ofert? firmy Wena Nieruchomo?ci. Firma trwale i nieprzerwanie buduje swoj? pozycj? od roku 2001. Przez ten czas zdobyli?my ogromn? wiedz? i do?wiadczenie, ktre stanowi dzi? podstaw? naszego sukcesu. Na rynku nieruchomo?ci jeste?my spostrzegani jako firma specjalizuj?ca si? w po?rednictwie w obrocie nieruchomo?ciami, ale od roku 2007 zakres us?ug naszej firmy poszerzy? si? o pomoc w wyszukiwaniu najlepszego ?rd?a finansowania zakupu nieruchomo?ci, a tak?e zajmujemy si? sprzeda?? gotowych projektw architektonicznych. Jeste?my dumni, ?e wraz z rozwojem firmy mo?emy oferowa? ci?gle nowe us?ugi, ktre pokrywaj? si? z tendencjami na wzorowych rynkach zachodnich dzi?ki czemu nie ust?pujemy zagranicznej konkurencji.

Powierzone nam zadnia wykonujemy rzetelnie i z nale?yt? staranno?ci?, staraj?c si? aby satysfakcja Klienta by?a priorytetem.

Wszystkie czynno?ci wykonywane s? przez wykwalifikowany zesp?, posiadaj?cy odpowiednie do?wiadczenie i wiedz?. Spe?niaj?c wymogi ustawowe nad wszystkimi czynno?ciami czuwa licencjonowany po?rednik w obrocie nieruchomo?ciami (licencja Ministerstwa Budownictwa nr 6010). Wszystkie transakcje w naszej firmie s? ubezpieczone obowi?zkowym ubezpieczeniem do kwoty 25 000 EURO, a tak?e ubezpieczeniem dodatkowym do kwoty 500 000 PLN.

tychy   tyskie   tyski   tychw   tychow   centrum   nieruchomosci   nieruchomo?ci   domy   lokale   lokale   hale   magazyny   mieszkania   budynki   kamienice   szeregi   bli?niaki   gara?e   biura   sklepy   kawalerki   garsoniera   garsoniery   apartamenty   kupno   nabycie   s
Srednia z ocen: 1.00, Liczba oddanych gosw: 1
 

Kategorie

Inne wpisy w: Biznes Ekonomia > Biura Nieruchomo?ci


Nowe mieszkania Bydgoszcz- dom-holding

Serdecznie Pa?stwu polecamy domy, mieszkania i apartamenty na zacisznym i spokojnym osiedlu. Mieszkania Bydgoszcz budowane s? z najlepszych materia?w budowlanych, spe?niaj?cych wszystkie niezb?dne normy. Mieszkania zosta?y dog??bnie sprawdzone... Dalej...

 
Nieruchomo?ci Zakopane

Chcesz kupi? lub sprzeda? dom, mieszkanie, dzia?k? budowlan?? Tylko u nas znajdziesz tysi?ce og?osze? z ca?ej polski od klientw indywidualnych i deweloperw. Nowe domy i mieszkania w najlepszych cenach. Oferujemy tak?e pomoc w wyborze... Dalej...

 
Herbewo - biura w Krakowie

Jako firma Herbewo International S.A. funkcjonujemy na rynku od 1992 roku. Zarz?dzamy nieruchomo?ciami, ktre s? tak nasz? w?asno?ci?, jak i zosta?y nam zawierzone. Prowadzimy tak?e wynajem apartamentw i lokali us?ugowo-handlowych, wszystko w... Dalej...

 
Nieruchomo?ci Wroc?aw

Posiadasz nieruchomo?? na terenie Wroc?awia i jeste? zainteresowany jej sprzeda??? Je?li tak, to zapraszamy do naszego biura nieruchomo?ci. Kto? mg?by spyta?, po co p?aci? biurom nieruchomo?ci, gdy mo?na sprzeda? mieszkanie samemu? Podstawow?... Dalej...

 
zarz?dzanie, rynek nieruchomo?ci, konsulting, doradztwo, SWBS

Us?ugi zarz?dzania przedsi?biorstwami i nieruchomo?ciami, konsulting, doradztwo rynku nieruchomo?ci, audyt nieruchomo?ci, due diligence dokumentacji nieruchomo?ci oraz planw zagospodarowania i decyzji WZ, mediacje, administrowania biurami, due... Dalej...