MANEWR S.C. JOLANTA GLISZCZY?SKA MAREK GLISZCZY?SKI kurs prawo jazdy wroc?aw

Nov 11, 2013 ID:42416
http://www.manewr.com.pl

Nauk? jazdy i profesjonalne szkolenia dla kierowcw profesjonalnych warto zleci? w znacznym stopniu wykwalifikowanym instruktorom i szkoleniowcom z wroc?awskiego o?rodka MANEWR. Nasz? firm? rekomenduje nie tylko niezwykle zasobne rozeznanie poparte wieloma latami pr??nego szkolenia Kursantw, lecz te? baza taboru samochodowego i w?asny, utwardzany plac manewrowy. Urz?dzamy kursy dotycz?ce kategorii A, B, C, D lub E, a nawet kurs instruktora prawa jazdy. Prcz tego jeste?my oficjalnym cz?onkiem Stowarzyszenia Instruktorw Szkolenia Kierowcw we Wroc?awiu, co upowa?nia nas do wydawania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych. Szczeg?y kompleksowej propozycji mieszcz? si? na stronie www.

szko?y jazdy wroc?aw   prawo jazdy a   kurs na prawo jazdy   kurs na prawo jazdy
Srednia z ocen: 0.00, Liczba oddanych gosw: 0
 

Kategorie

Inne wpisy w: Edukacja Nauka > Kursy


Instrukcja Ppo?

Blog zawieraj?cy materia?y z zakresu ochrony przeciwpo?arowej. Przegl?daj?c zawarte na stronie informacj? dowiemy si? o zasadach post?powania si? w przypadku niebezpiecze?stwa po?arowego, procedurach ewakuacji z obiektu, procedurach powiadamiania... Dalej...

 
Nauka jazdy Pozna?

Sprawd? kompletn? ofert? O?rodka Szkolenia Kierowcw Pegaz. Tylko w Pegaz, czyli pozna?skiej szkole nauki jazdy masz pewno??, ?e zostaniesz odpowiednio przygotowany do egzaminu na prawo jazdy. Specjali?ci o wysokim poziomie wiedzy i... Dalej...

 
Tech Korepetycje Pozna?

Zajmujemy si? udzielaniem korepetycji na terenie Poznania z zakresu matematyki. Nasz? specjalno?ci? jest te? organizacja szkole?. Posiadamy du?e do?wiadczenie w pracy pedagogicznej oraz dydaktycznej, zdobytej podczas licznych praktyk... Dalej...

 
Kurs Pierwszej Pomocy, Mi?dzynarodowy Transport Medyczny

Ratownictwo i Edukacja

Jeste?my firm? dzia?aj?c? na rynku us?ug medycznych od 2006r. Nasza kadra to do?wiadczeni ratownicy medyczni, lekarze i piel?gniarze na co dzie? pracuj?cy w pogotowiu ratunkowym, lotniczym pogotowiu... Dalej...

 
Naklejka z zielonym listkiem

Stycze? 2013 roku przyniesie kilka zmian dotycz?cych kierowcw, ktrzy ?wie?o otrzymali uprawnienia do kierowania pojazdami, a wszystko to na mocy ustawy o kieruj?cych pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 roku. Naklejka zielony listek b?dzie musia?a... Dalej...