Drogowi Pomocnicy - Warszawa

May 30, 2013 ID:39570
http://taniapomocdrogowa.warszawa.pl

Popsuty na drodze samochd to z ca?? pewno?ci? ogromny problem. Na szcz??cie istnieje firma Drogowi Pomocnicy, ktra ?wiadczy us?ugi z zakresu pomocy drogowej. Firma ta zajmuje si? ?wiadczeniem us?ug niezwykle szerokich. Nie zajmuje si? ona bowiem jedynie holowaniem tych samochodw, ktre nie nadaj? si? do dalszej jazdy. Zakres jej dzia?ania jest o wiele szerszy. Firma ?wiadczy us?ugi z zakresu awaryjnego otwierania samochodu, ale rwnie? awaryjnego uruchamiania silnika. W jej ofercie znalaz?a si? rwnie? zmiana ko?a oraz wszelkie naprawy, ktre mo?na wykona? jeszcze na drodze. Decyduj?c si? na odholowanie samochodu za po?rednictwem firmy Drogowi Pomocnicy mog? by? pa?stwo pewni, ?e firma odstawi auto we wskazane miejsce. Mo?e to by? parking lub warsztat, w ktrym nast?pnie przeprowadzana b?dzie naprawa. Pracownicy zatrudniani przez firm? Drogowi Pomocnicy zajmuj? si? rwnie? za?atwianiem wszelkich formalno?ci z pozostawieniem samochodu w warsztacie. Dzi?ki temu klienci nie musz? si? ju? niczym martwi?. Firma Drogowi Pomocnicy to firma, ktra ?wiadczy swoje us?ugi przez dwadzie?cia cztery godziny na dob?. Je?eli wi?c przytrafi si? pa?stwu awaria w nocy nie musz? si? pa?stwo niczym martwi?. Wystarczy zadzwoni? do firmy Drogowi Pomocnicy i czeka? na przyjazd mechanika co nast?pi tak szybko, jak tylko b?dzie to mo?liwe. Firma prowadzi swoj? dzia?alno?? na terenie Warszawy i jej bliskich okolic.

auto holowanie   autoholowanie   lawety   Warszawa   autopomoc   skup aut   laweta
Srednia z ocen: 3.00, Liczba oddanych gosw: 2
 

Kategorie

Inne wpisy w: Motoryzacja > Pomoc drogowa


Holowanie Warszawa Wawer

Holowanie samochodw wymaga odpowiedniego sprz?tu czy te? mo?na to uj??, jako innego pojazdu, ktry dostosowany b?dzie do przewo?enia samochodw, ci?gnikw, wzkw wid?owych itp. Firma Compass Warszawa zajmuje si? tym od lat. Je?li chcia?by?... Dalej...

 
LKV SERVICE Koszalin 24H 665-301-493

Holowanie, pomoc drogowa oraz transport pojazdw - osobowych, ci??arowych, motocykli, wzkw wid?owych, itp
Holowanie aut powypadkowych, uszkodzonych, niesprawnych, nie nadaj?cych si? do samodzielnej jazdy (auta po wypadkach i kolizjach)Dalej...

 
Instalacje gazowe

Zajmujemy si? monta?em instalacji gazowych w samochodach wszystkich marek i producentw. Technika i post?p w bran?y auto-gazu nale?y do jednej z najbardziej rozwijaj?cych si?. Dzia?alno?? ta wymaga od nas ci?gle nowej wiedzy, ktra zdobywamy w... Dalej...

 
Autopomoc Poznan

Specjalistyczna i b?yskawicznie ?wiadczona pomoc drogowa Pozna? na terenie Poznania i okolicznych miejscowo?ci, ale rwnie? w ca?ej Polsce na ?yczenie klientw. Nasza autopomoc Pozna? jest oferowana zarwno firmom, jak i osobom
prywatnym,... Dalej...

 
Euro Hol

EURO HOL to profesjonalna pomoc drogowa, dysponuj?ca fachowym sprz?tem i wykwalifikowanym personelem. Holujemy samochody osobowe, dostawcze, ci??arowe TIR, autobusy, wzki wid?owe oraz inne nietypowe ?adunki. Obs?ugujemy klientw indywidualnych i... Dalej...