Ubezpieczenia ?ód?

Feb 7, 2013 ID:37781
http://sukcesya.pl

Witam serdecznie.
Nazywam si? Katarzyna Klonowicz-Rutka. Od kilkunastu ju? lat zajmuj? si? sprzeda?? ubezpiecze? w ?odzi, od niedawna równie? w Warszawie i od niedawna - pod w?asnym szyldem: "Sukcesya". Za?o?enie w?asnej agencji to efekt: po pierwsze, udanej wspó?pracy z firm? Aviva, po drugie, setki usatysfakcjonowanych klientów rocznie.
Dlaczego Aviva? Gdy? sama zaufa?am ubezpieczeniom oferowanym przez t? firm?, gdy tylko pojawi?a si? na rynku. Sama od lat kupuj? ubezpieczenie na ?ycie Aviva i stwierdzam, ?e jest to produkt, który faktycznie mo?e zagwarantowa? bezpiecze?stwo, pewno?? i pe?n? ochron?. Dlatego te? mog? go z czystym sumieniem Pa?stwu proponowa?.
Co jeszcze znajdziecie Pa?stwo, wchodz?c do biura terenowego Aviva w ?odzi, albo umawiaj?c si? ze mn? na spotkanie w Warszawie? Otó? tak: ubezpieczenia emerytalne, grupowe dla firm, domu i mieszkania, komunikacyjne, oraz pomoc niezb?dn? przy pisaniu testamentu.
Dlatego serdecznie zapraszam do kontaktu i pozdrawiam.
Katarzyna Klonowicz-Rutka, agent Aviva w ?odzi.

Srednia z ocen: 3.00, Liczba oddanych głosów: 2
 

Kategorie

Inne wpisy w: Biznes Ekonomia > Ubezpieczenia


Kalkulator ubezpieczenia

Ka?dy, kto kiedykolwiek korzysta? z mo?liwo?ci, jakie daje kalkulator ubezpiecze?, zastanawia? si? zapewne, czy sk?adkom przeze? podawanym mo?na zawierzy?, czy te internetowe narz?dzia s? w pe?ni rzetelne. Serwis ubezpieczenia-kalkulator.pl stara... Dalej...

 
Po?rednictwo ubezpieczeniowe Toru?

Poszukujesz dobrego ubezpieczyciela za terenie Torunia?
Apogeum – firma z wieloletnia tradycj? i do?wiadczeniem wychodzi naprzeciw Twoim oczekiwaniom. Nasi doradczy ubezpieczeniowy pomog? Ci wybra? optymalny pakiet ubezpieczeniowy dla... Dalej...

 
https://www.bestpolisa.pl/

Chcesz wybra? najlepsze ubezpieczenie komunikacyjne? Przera?a Ci? ilo?? stron towarzystw ubezpieczeniowych, jakie musia?by? przejrze?? Zastanawiasz si? nad tym, jak porówna? oferty ubezpieczeniowe? Ile b?d? wynosi? sk?adki? Kiedy nast?pi wyp?ata... Dalej...

 
Specjalistka.net

Poszukiwanie warto?ciowych informacji na temat ubezpieczenia samochodu mo?e przyprawi? o ból g?owy. Nic w tym dziwnego, skoro w przypadku ubezpieczenia komunikacyjnego tracimy tylko ci??ko zarobione pieni?dze. Wybór w?a?ciwego OC, pami?tanie o... Dalej...

 
Auxilia.pl

AUXILIA to firma zapewniaj?ca fachow? pomoc prawn? osobom poszkodowanym w wypadkach. Firma kieruje si? w swoich dzia?aniach zasadami odpowiedzialno?ci i uczciwo?ci. AUXILIA wygra?a ponad 90% prowadzonych spraw i uzyska?a o 70% wy?sze odszkodowania... Dalej...