MAGNETIC. PHU kurs prawa jazdy

Dec 17, 2012 ID:36168
http://www.naukajazdystargard.pl/

Celem, funkcjonuj?cego, od 1997 roku, w Stargardzie Szczeci?skim, O?rodka Szkolenia Kierowcw Gr?dzki, jest sprawna nauka zasad ruchu drogowego oraz praktycznych umiej?tno?ci prowadzenia pojazdw. Prowadzimy kursy na wszelkie kategorie prawa jazdy. Kadr?, stanowi? najwy?szej klasy, do?wiadczeni trenerzy, potrafi?cy, w krtkim czasie, skutecznie przygotowa?, ka?dego uczestnika kursu, nie tylko do zdania testu, ale przede wszystkim, do pewnego i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Oferta obejmuje dodatkowo szkolenia kierowcw zawodowych, jazdy doszkalaj?ce oraz badania lekarskie na miejscu. O wysokim poziomie kszta?cenia, ?wiadczy fakt, i? w?rd ko?cz?cych nasze kursy, du?y odsetek stanowi? kursanci, zdaj?cy test na prawo jazdy w pierwszym terminie. Szczeg?y oferty na stronie.

o?rodek szkolenia kierowcw   prawo jazdy   prawko   kurs na prawo jazdy   nauka jazdy   kurs prawa jazdy   szko?a jazdy   szko?a nauki jazdy
Srednia z ocen: 0.00, Liczba oddanych gosw: 0
 

Kategorie

Inne wpisy w: Edukacja Nauka > Kursy


Internetowy Kurs Excela - MyExcel

MyExcel -[url=http://myexcel.pl]szko?a Excela online[/url]. Nauka jak? polubisz, gdzie chcesz i kiedy chcesz. W naszym serwisie znajdziesz ponad dwie?cie lekcji na trzech r?nych poziomach trudno?ci. Sekcj? z prawie p? tysi?cem opisw funkcji i... Dalej...

 
Kursy na prawo jazdy Cz?stochowa, R?dziny - OSK Norbi

O?rodek Szkolenia Kierowcw NORBI zaprasza kandydatw na kierowcw na kurs prawa jazdy w zakresie kategorii A1, A, B. Oferujemy solidne i profesjonalne szkolenia, do?wiadczon? kadr? instruktorsk?, mi?? atmosfer?, bezstresow? jazd?, zaj?cia... Dalej...

 
Nadzorcze.edu.pl - kurs i egzamin dla cz?onkw rad nadzorczych

Zapraszam do zapoznania si? z ofert? pakietu szkoleniowego przygotowuj?cego do egzaminu dla kandydatw na cz?onkw rad nadzorczych sp?ek Skarbu Pa?stwa.
Na stronie ofert? kursu do rad nadzorczych, bezp?atne materia?y, forum, najcz??ciej... Dalej...

 
Lekcje rysunku i malarstwa

Zaj?cia w pracowni plastycznej ARCANA odbywaj? si? pod bacznym okiem artysty plastyka. W cen? wszystkich naszych lekcji wliczone s? niezb?dne materia?y takie, jak papier, podobrazia malarskie, farby, o?wki i r?nego rodzaju odczynniki potrzebne... Dalej...

 
Nauka jazdy Prawo jazdy Warszawa - Euroszko?a

Nasz o?rodek szkoleniowy oferuje pa?stwu profejsonalne i dok??dne nauczenie prowadzenia pojazdami. Posiadamy bardzo dobrze wykwalifikowanych instruktorw, pe?ne i profesjonalne zaplecze techniczne. Oferujemy pa?stwu mo?liwo?? sp?aty kursu na... Dalej...