JOANNA CHOJECKA-ZYCH usg jamy brzusznej

Sep 20, 2012 ID:34976
http://www.gabinetusg.com.pl/

Mieszkasz na terenie Warszawy oraz chcia?by? wykona? badania USG? Prywatna Przychodnia Lekarska, zlokalizowana na Ochocie, przeprowadza nast?puj?ce badania USG: jamy brzusznej, tarczycy, ?linianek, szyi, uk?adu moczowego, stercza (z ocen? zalegania moczu po mikcji), sutkw, j?der, USG ortopedyczne (ocena staww, ?ci?gien, mi??ni), echo serca z ocen? wady serca (wykonywane przez kardiologa ze szpitala przy ul. Banacha), DOPPLER t?tnic szyjnych i domzgowych, DOPPLER aorty brzusznej, DOPPLER ?y? oraz t?tnic ko?czyn dolnych i grnych, a ponadto USG pediatryczne (jamy brzusznej, tarczycy, staww biodrowych oraz mzgu przezciemi?czkowo). A wszystkie wykonane naturalnie przez do?wiadczonych lekarzy, na najwy?szym poziomie, na najnowocze?niejszym sprz?cie (aparat USG LOGIQ P 6 z opcj? kardiologiczn?), w odnowionych gabinetach. Dodatkowe informacje na temat naszej oferty mo?esz znale?? na naszej stronie internetowej.

usg jamy brzusznej   usg warszawa   usg tarczycy   badania usg   usg brzucha   usg doppler   usg przezciemi?czkowe   usg j?der   usg staww biodrowych   usg tarczycy warszawa
Srednia z ocen: 0.00, Liczba oddanych gosw: 0
 

Kategorie

Inne wpisy w: Zdrowie Uroda


Valeant Pharmaceuticals International

Kiedy organizm nie jest w stanie wytworzy? sam potrzebnych dla zdrowia sk?adnikw albo brakuje ich w naszym jad?ospisie, si?gamy po suplementy diety. Do najwa?niejszych z nich nale?y kolagen - podstawowe bia?ko tkanki ??cznej, maj?ce wp?yw na... Dalej...

 
Woda ?rdlana, woda w galonach, woda dystrybutory - SZYD?OWIECKA - Twoje ?rd?o wody

Naturalna woda ?rdlana - Szyd?owiecka - to woda dla wszystkich poszukuj?cych doskona?ego smaku. Oferujemy wod? w galonach
( w sytemie 5-cio galonowym ) wraz z urz?dzeniami dozuj?cymi i dostaw? do Klienta. Jeste?my przekonani, i?... Dalej...

 
Prywatny O?rodek Terapii Leczenia Uzale?nie? Aurora

Prywatny o?rodek leczenia uzale?nie? zapewnia pomoc w zakresie pozbycia si? uzale?nienia od alkoholu i narkotykw. Pomo?emy ci wrci? do zdrowego i aktywnego ?ycia, sta? si? pe?noprawnym przedstawicielem spo?ecze?stwa i nauczy? si? radzi? sobie z... Dalej...

 
Spodnie medyczne - Colormed

Stroje medyczne dla szpitali znajdziesz w firmie Colormed. Kup najwy?szej jako?ci odzie? medyczn? dla przychodni, tak?e laboratoriw medycznych. Oferta obejmuje fartuchy medyczne, tak?e fartuchy laboratoryjne w zr?nicowanej kolorystyce. Mo?esz do... Dalej...

 
MEDICOMAG

Powszechnie wiadomo, ?e leczenie metodami naturalnymi jest bardzo przydatne dla osb szukaj?cych nieszkodliwych rozwi?za? ich problemw. Najpopularniejszymi znanymi dzisiaj metodami jest zio?olecznictwo czy akupunktura. Okaza?o si?, ?e medycyna... Dalej...