NAUKA PRAWO JAZDY, kursy i szkolenia prawa jazdy

Jul 18, 2011 ID:30360
http://www.osk-eldar.pl

Firma O?rodek Szkolenia Kierowcw ELDAR powsta?a w ?wi?toch?owicach w marcu 2007 roku, od pocz?tku skupiaj?c w swoim zespole m?odych ale do?wiadczonych ju? instruktorw nauki jazdy. W pierwszym roku dzia?alno?ci w kursach prawa jazdy organizowanych przez nasz? firm? uczestniczy?o ju? ponad 300 osb, a zdecydowana wi?kszo?? z nich pozytywnie zaliczy?a egzamin pa?stwowy ju? w pierwszym podej?ciu!

Obecnie w gronie Eldaru znajduje si? 4 kwalifikowanych instruktorw nauki jazdy oraz do?wiadczony wyk?adowca instruktor.Jeste?my jedn? z najcz??ciej rozpoznawalnych szk? jazdy w ?wi?toch?owicach i Chorzowie.

Nasz? dewiz? jest jako?? w odniesieniu do atrakcyjnych cen kursw, dzi?ki czemu pozyskali?my uznanie poka?nej ju? rzeszy naszych kursantw.
Promujemy nasz? mark?, systematycznie inwestuj?c w reklam? oraz techniki budowania wizerunku. Dzi?ki temu jeste?my dobrze widoczni w miastach, w ktrych prowadzimy szkolenia.

kursy prawa jazdy   nauka jazdy   prawo jazdy kat. B   jazdy dodatkowe
Srednia z ocen: 0.00, Liczba oddanych gosw: 0
 

Kategorie

Inne wpisy w: Edukacja Nauka > Kursy


otspaw.com.pl

O?rodek Techniki Spawalniczej to idealne miejsce do szkolenia pracownikw w zakresie spawania, po ktrym absolwent otrzymuje odpowiedni certyfikat. Przyjmuje nabr do kursw od osb indywidualnych, jak rwnie? skierowanych od konkretnych... Dalej...

 
Nauka jazdy Pozna?

Sprawd? kompletn? ofert? O?rodka Szkolenia Kierowcw Pegaz. Tylko w Pegaz, czyli pozna?skiej szkole nauki jazdy masz pewno??, ?e zostaniesz odpowiednio przygotowany do egzaminu na prawo jazdy. Specjali?ci o wysokim poziomie wiedzy i... Dalej...

 
Angeldiving.pl - szko?a nurkowania

Szko?a nurkowa ANGEL DIVING to miejsce, w ktrym nauczysz si? nurkowa? od podstaw i b?dziesz mia? mo?liwo?? doskonali? swoje umiej?tno?ci w profesjonalnych warunkach. Zapewniamy przyst?pne ceny kursw, profesjonalny sprz?t i dobrych szkoleniowcw,... Dalej...

 
Auto Rak Rados?aw Rakowski

Zapraszamy do naszego o?rodka Auto Rak Rados?aw Rakowski, gdzie znajdziesz najlepszych instruktorw nauki jazdy w Wo?ominie. Z naszej strony mo?esz liczy? na pe?ne zaanga?owanie, a tak?e co rwnie wa?ne indywidualne podej?cie. W ko?cu tempo nauki... Dalej...

 
Taniec brzucha, Szkola tanca, bellydance - www.bellytherapy.pl

Proponujemy zaj?cia z ta?ca brzucha w oparciu o techniki relaksacyjne i elementy jogi, co zapewnia doskona?y relaks i jest ?wietn? form? rekreacji dla pa? w ka?dym wieku. Je?eli jeste? osob? spragnion? ruchu w najprzyjemniejszej z mo?liwych form... Dalej...