Mapa Polski

Nov 6, 2010 ID:27009
http://imap24.pl

Mapa Polski na imap24 przede wszystkim wyr?nia si? szybko?ci? dzia?ania. Dodatkowo korzysta z bibliotek google API, dzi?ki czemu mapa samochodowa ca?ego ?wiata jest aktualna i na bie??co aktualizowana. Ta mapa drogowa pozwala na wyznaczanie tras od do, planowanie podr?y, dodatkowo na stronie nie ma reklam dzi?ki czemu portal ?aduje si? szybko a mapa polski na imap24.pl dzia?a bez zarzutw i jest przyjazna dla oka u?ytkownika. Na ca?ej d?ugo?ci i szeroko?ci okna przegl?darki znajduje si? tylko mapa dzi?ki czemu widzimy du?? przestrze? mapy, a nie tylko jej skrawek.

mapa polski   mapa   mapa szukacz   planowanie trasy   wyznaczanie   drogowa   interaktywna   samochodowa
Srednia z ocen: 0.00, Liczba oddanych gosw: 0
 

Kategorie

Recenzje / Komentarze
Ilo recenzji: 1 - rednia: 5.00
  1. Gumi?

    24-Feb-2011

    Mapa polski jak i ?wiata szybko i dobrze. Polecam dla ludzi ktrzy na szybko chc? wyznaczy? tras? przejazdu

Inne wpisy w: Internet > Portale


Us?ugi pogrzebowe

Strona Mementis.pl jest pierwszym portalem oferuj?cym kompleksowe us?ugi pogrzebowe. Dzi?ki szerokiej ofercie umieszczonej na stronie, ka?dy z nas ma sposobno?? uregulowania wszystkich formalno?ci zwi?zanych z pochwkiem bliskiego zmar?ego lub... Dalej...

 
Forum Metro

Forum wielotematyczne dla m?odzie?y , polskie podziemie kulturalne , filozofia , religia , kontrowersje , muzyka , art , film . Wszystko co najlepsze . ?aden inny portal nie da Ci tyle rozrywki . Na nud? w internecie nie ma lepszego sposobu jak... Dalej...

 
Darmowy CAD

DarmowyCAD.pl - to strona z alternatywnym darmowym oprogramowaniem CAD. Znajdziemy tutaj opisy, dane techniczne, formaty zapisy odczytu darmowych programw CAD. Bogata baza systemw CAD pozwala na dobranie odpowiedniego programu CAD. Darmowe... Dalej...

 
Stra? Po?arna ??ka

Ochotnicza stra? po?arna w ??ce, le?y w na po?udniu Polski w woj. ?l?skim, tu? obok miejscowo?ci Pszczyna. Pocz?tki stra?y po?arnej w ??ce si?ga XIX wieku. Tak wi?c stra? ??cka ma ju? wieloletni? tradycj?. Jednostka stra?y w ??ce wyposa?ona jest... Dalej...

 
Www.oceniacy.pl

Oceniacy.pl to strona internetowa, ktra pozwala na publikowanie ocen na temat produktw, us?ug, firm, miejsc i wydarze?. Za ka?d? dodan? opini? u?ytkownicy otrzymuj? punkty, ktre wp?ywaj? na ich miejsce w rankingu. Zach?camy do zaznajomienia si?... Dalej...