Notariusz Wroc?aw - kancelaria notarialna Ma?gorzata Szyszko we Wroc?awiu

Sep 14, 2010 ID:26353
http://www.notariusz-wroclaw.pl

Kancelaria Notarialna Ma?gorzata Szyszko we Wroc?awiu ?wiadczy nast?puj?ce us?ugi wchodz?ce w zakres czynno?ci notarialnych:
- sporz?dza akty notarialne,
- sporz?dza po?wiadczenia,
- dor?cza o?wiadczenia,
- spisuje protoko?y,
- sporz?dza protesty weksli i czekw,
- przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieni?dze i papiery warto?ciowe,
- sporz?dza wypisy, odpisy i wyci?gi dokumentw,
- sporz?dza, na ??danie stron, projekty aktw, o?wiadcze? i innych dokumentw,
- sporz?dza protok?y dziedziczenia i akty po?wiadczenia dziedziczenia
- sporz?dza inne czynno?ci wynikaj?ce z odr?bnych przepisw.

Biuro notarialne znajduje si? w centrum Wroc?awia.
Adres kancelarii:
ul. Ba?uckiego 4/2,
50-034 Wroc?aw

Kancelaria czynna jest w dni robocze w godzinach 9 - 16.

Kontakt:
tel. 071 7967955, 071 7967956
fax: 071 7967956 wew. 24

Notariusz Wroc?aw   Notariusze Wroc?aw   Kancelaria notarialna Wroc?aw   Wroc?aw notariusz   Notariusz   Notariusze   Kancelarie notarialne Wroc?aw   Ma?gorzata Szyszko notariusz   Notariusz Ma?gorzata Szyszko   taksa notarialna   akty notarialne Wroc?aw   umowy not
Srednia z ocen: 0.00, Liczba oddanych gosw: 0
 

Kategorie

Inne wpisy w: Prawo Spo?ecze?stwo > Notariusz


Kancelaria notarialna Jankiewicz Sylwia, Tylek Joanna notariusz w krakowie

Kancelaria Notarialna Jankiewicz & Tylek z siedzib? w Krakowie dokonuje czynno?ci notarialnych dla mieszka?cw Krakowa jak rwnie? ca?ej Polski. W kancelarii otrzymaj? Pa?stwo pomoc w zakresie sporz?dzania aktw prawnych i aktw po?wiadczenia... Dalej...

 
testament Wroc?aw

Je?li szukasz notariusza we Wroc?awiu, prezentujemy Kancelari? Notarialn? Anna Borzemska - Wiliczkiewicz, Ma?gorzata Muszy?ska Sp?ka Cywilna. W naszej Kancelarii dokonujemy ka?dych czynno?ci notarialnych. Notariusz po?wiadcza: w?asnor?czno??... Dalej...

 
Notariusz Katowice

Us?ugi, jakie oferuje notariusz katowice s? potrzebne osobom, ktre chc? sprzeda? nieruchomo??. Trzeba umwi? si? na spotkanie z notariuszem, ktry jest w stanie przygotowa? wszystkie potrzebne dokumenty. Notariusz jest niezast?piony w takich... Dalej...

 
Kancelaria notarialna Izabela Gasin

Aby zapewni? bezpiecze?stwo obrotu prawnego Kancelaria proponuje Pa?stwu profesjonaln? obs?ug? w zakresie dokonywania czynno?ci notarialnych, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa oraz z zachowaniem zasad etyki zawodowej.
W celu... Dalej...

 
Kancelaria notarialna Warszawa

Kancelaria MRWCZY?SKA & PANEK z siedzib? w Warszawie, oferuje obs?ug? notarialn? od 1993 r. Zajmujemy si? dokonywaniem czynno?ci z zakresu: sporz?dzania aktw notarialnych, aktw po?wiadcze?, wypisw, odpisw i wyci?gw. Ponadto dor?czamy... Dalej...