przewozy autokarowe Warszawa, przewóz pracowników

Feb 16, 2010 ID:23157
http://www.silverbus.pl

Firma Silverbus Sp. z o.o. oferuje us?ugi transportowe dla firm i osób indywidualnych. Dewiz? naszej firmy jest bezpiecze?stwo, komfort i niezawodno??. Proponujemy wynajem autokarów turystycznych w tym tak?e autokarów luksusowych(klimatyzacja, video, barek, WC). Wspó?pracujemy z biurami podró?y, obs?ugujemy wycieczki szkolne, zielone szko?y, wyjazdy okoliczno?ciowe i inne. Jeste?my elastyczni co do cen wykonywanych us?ug. ?wiadczymy tak?e us?ugi turystyczne - wycieczki po kraju a tak?e za granic?. Posiadamy wszelkie certyfikaty, które umo?liwiaj? nam wyjazdy po Polsce i wszystkich krajach Europy. Nasi kierowcy posiadaj? du?y sta? pracy i wysokie kwalifikacje, tak aby sprosta? wszelkim wymaganiom klientów i rygorystycznym przepisom obowi?zuj?cym przewo?ników a wszystkie pojazdy s? monitorowane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii satelitarnych GPS. Z naszych us?ug dotychczas korzysta?y m.in. jedna z prywatnych telewizji oraz kilka du?ych banków.

wynajem autobusów   wynajem autokarów   autokary   przewóz osób
Srednia z ocen: 1.80, Liczba oddanych głosów: 5
 

Kategorie

Inne wpisy w: Motoryzacja > Wynajem busów


wypo?yczalnia busów nowy dwór mazowiecki

Do?wiadczeni i profesjonalni pracownicy firmy Sport Plus gwarantuj? fachow? i sprawn? obs?ug? oraz ?atwy i sta?y kontakt z klientem. Odbiór aut Sport Plus odbywa si? w mie?cie Nowy Dwór Mazowiecki. Obs?uga wypo?yczalni aut Sport Plus dost?pna jest... Dalej...

 
RENTSYSTEM Wynajem samochodów

Ka?dego dnia naszej pracy dok?adamy stara?, aby sprosta? nies?abn?cym oczekiwaniom rynku oraz zrealizowa? zapotrzebowanie klientów. Rentsystem to dynamicznie rozwijaj?ca si? firma, która wynajmuje samochody osobowe, dostawcze oraz tzw. vany.... Dalej...

 
BusyJJ - wynajem busów Warszawa

Busy JJ od 2008 roku dzia?a na rynku transportowym. Oferuje wynajem busów i mikrobusów z kierowc? w Warszawie oraz w okolicy. Firma zapewnia nowoczesn? flot? samochodow? oraz do?wiadczonych kierowców na trasy po Warszawie, Polsce, jak i Europie.... Dalej...

 
TRANSEUROBUS Lublin przewóz osób, wynajem busów, przewozy osobowe

Transeurobus Lublin jeste?my firm? ?wiadcz?c? us?ugi w zakresie transportu drogowego osób i wynajem busów wraz z kierowc? na terenie ca?ego kraju. Oferujemy Pa?stwu wynajem busów na wszelkiego rodzaju imprezy turystyczne i inne wyjazdy... Dalej...

 
Express-Line.eu – ekskluzywne przewozy do Niemiec

Wejd? teraz na Express-Line.eu – kompleksowe przewozy do Niemiec. Jeste?my profesionaln? mi?dzynarodow? firm? transportow? nastawion? na spe?nienie potrzeb U?ytkownika. W przyst?pnych cenach prezentujemy bezpieczny przewóz osób do Niemiec w... Dalej...