przewozy autokarowe Warszawa, przewóz pracowników

Feb 16, 2010 ID:23157
http://www.silverbus.pl

Firma Silverbus Sp. z o.o. oferuje us?ugi transportowe dla firm i osób indywidualnych. Dewiz? naszej firmy jest bezpiecze?stwo, komfort i niezawodno??. Proponujemy wynajem autokarów turystycznych w tym tak?e autokarów luksusowych(klimatyzacja, video, barek, WC). Wspó?pracujemy z biurami podró?y, obs?ugujemy wycieczki szkolne, zielone szko?y, wyjazdy okoliczno?ciowe i inne. Jeste?my elastyczni co do cen wykonywanych us?ug. ?wiadczymy tak?e us?ugi turystyczne - wycieczki po kraju a tak?e za granic?. Posiadamy wszelkie certyfikaty, które umo?liwiaj? nam wyjazdy po Polsce i wszystkich krajach Europy. Nasi kierowcy posiadaj? du?y sta? pracy i wysokie kwalifikacje, tak aby sprosta? wszelkim wymaganiom klientów i rygorystycznym przepisom obowi?zuj?cym przewo?ników a wszystkie pojazdy s? monitorowane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii satelitarnych GPS. Z naszych us?ug dotychczas korzysta?y m.in. jedna z prywatnych telewizji oraz kilka du?ych banków.

wynajem autobusów   wynajem autokarów   autokary   przewóz osób
Srednia z ocen: 1.80, Liczba oddanych głosów: 5
 

Kategorie

Inne wpisy w: Motoryzacja > Wynajem busów


Przewóz osób

Ogólnopolskie centrum wynajmu i rezerwacji busów i autokarów. Przewóz osób. Transport osobowy. Wypo?yczalnia samochodów i limuzyn. Busy i mikrobusy to wygodna metoda na tani i szybki przewóz osób. Je?eli potrzebujesz podró?owa? po kraju lub... Dalej...

 
CityBus

City Bus to firma ?wiadcz?ca us?ugi transportowe opieraj?ce si? na dobrej opinii wielu klientów.
Dzia?alno?? firmy prowadzona jest w wielu miastach Polski. W szczególno?ci jest to województwo ?ódzkie.
Busy i autobusy spe?niaj?... Dalej...

 
RENTSYSTEM Wynajem samochodów

Ka?dego dnia naszej pracy dok?adamy stara?, aby sprosta? nies?abn?cym oczekiwaniom rynku oraz zrealizowa? zapotrzebowanie klientów. Rentsystem to dynamicznie rozwijaj?ca si? firma, która wynajmuje samochody osobowe, dostawcze oraz tzw. vany.... Dalej...

 
Przeprowadzki do Hiszpanii

Oferta firmy obejmuje realizacj? w sposób zarówno kompleksowy jak te? profesjonalny us?ug przeprowadzek. Us?ugi obejmuj? zrealizowanie przeprowadzek pocz?wszy od doradztwa dotycz?cego planowania przeprowadzki a? po rzeteln? i terminow?... Dalej...

 
Karpacz - Bus

Nasza firma ?wiadczy us?ugi transportu osobowego dla firm, instytucji i szkó? oraz dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych. Wykonujemy transporty na terenie ca?ej Polski i Europy.

Do Pa?stwa dyspozycji mamy:
-... Dalej...