przewozy autokarowe Warszawa, przewóz pracowników

Feb 16, 2010 ID:23157
http://www.silverbus.pl

Firma Silverbus Sp. z o.o. oferuje us?ugi transportowe dla firm i osób indywidualnych. Dewiz? naszej firmy jest bezpiecze?stwo, komfort i niezawodno??. Proponujemy wynajem autokarów turystycznych w tym tak?e autokarów luksusowych(klimatyzacja, video, barek, WC). Wspó?pracujemy z biurami podró?y, obs?ugujemy wycieczki szkolne, zielone szko?y, wyjazdy okoliczno?ciowe i inne. Jeste?my elastyczni co do cen wykonywanych us?ug. ?wiadczymy tak?e us?ugi turystyczne - wycieczki po kraju a tak?e za granic?. Posiadamy wszelkie certyfikaty, które umo?liwiaj? nam wyjazdy po Polsce i wszystkich krajach Europy. Nasi kierowcy posiadaj? du?y sta? pracy i wysokie kwalifikacje, tak aby sprosta? wszelkim wymaganiom klientów i rygorystycznym przepisom obowi?zuj?cym przewo?ników a wszystkie pojazdy s? monitorowane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii satelitarnych GPS. Z naszych us?ug dotychczas korzysta?y m.in. jedna z prywatnych telewizji oraz kilka du?ych banków.

wynajem autobusów   wynajem autokarów   autokary   przewóz osób
Srednia z ocen: 1.80, Liczba oddanych głosów: 5
 

Kategorie

Inne wpisy w: Motoryzacja > Wynajem busów


Express-Line.eu – ekskluzywne przewozy do Niemiec

Wejd? teraz na Express-Line.eu – kompleksowe przewozy do Niemiec. Jeste?my profesionaln? mi?dzynarodow? firm? transportow? nastawion? na spe?nienie potrzeb U?ytkownika. W przyst?pnych cenach prezentujemy bezpieczny przewóz osób do Niemiec w... Dalej...

 
Bezpieczna podró?

Wynajem auta z firm? Dragon-Vip to wygoda, komfort oraz bezpieczne dotarcie na czas do celu podró?y. Luksusowe auta marki Skoda, Audi, Mercedes czy Nissan sprawi?, ?e zapomnisz o trudach dalekiej podró?y. Zapraszamy do rezerwacji przy pomocy... Dalej...

 
P.W. NATUR - wynajem busów, przewóz osób,

Firma Natur wynajmuje swoje busy i autobusy oraz ?wiadczy us?ugi przewozowe na regularnych liniach ju? od 1996 roku. Od pocz?tku naszym celem by?o dostarczenie us?ug na najwy?szym poziomie i kszta?towanie relacji z klientem opartych na zaufaniu i... Dalej...

 
Wynajem autokarów Trójmiasto

Autokary w Gda?sku? Znajdziesz u nas nowoczesne pojazdy wraz z kierowcami, gotowymi zawie?? Ci? w dowolne miejsce kraju i okolic trójmiasta. W naszej ofercie wiele przejazdów autokarowych najwy?szej jako?ci dla du?ych i ma?ych grup... Dalej...

 
Przewozy autokarowe

Niezawodne Przewozy Autokarowe 24/7. Komfortowy i Bezpieczny Wynajem Autokarów i Busów od 8 do 68 osób. Przewozy Krajowe i Mi?dzynarodowe. Posiadamy nowoczesn? i niezawodn? flot? busów i autokarów na wynajem. Kierowcy naszych autokarów to... Dalej...