przewozy autokarowe Warszawa, przewóz pracowników

Feb 16, 2010 ID:23157
http://www.silverbus.pl

Firma Silverbus Sp. z o.o. oferuje us?ugi transportowe dla firm i osób indywidualnych. Dewiz? naszej firmy jest bezpiecze?stwo, komfort i niezawodno??. Proponujemy wynajem autokarów turystycznych w tym tak?e autokarów luksusowych(klimatyzacja, video, barek, WC). Wspó?pracujemy z biurami podró?y, obs?ugujemy wycieczki szkolne, zielone szko?y, wyjazdy okoliczno?ciowe i inne. Jeste?my elastyczni co do cen wykonywanych us?ug. ?wiadczymy tak?e us?ugi turystyczne - wycieczki po kraju a tak?e za granic?. Posiadamy wszelkie certyfikaty, które umo?liwiaj? nam wyjazdy po Polsce i wszystkich krajach Europy. Nasi kierowcy posiadaj? du?y sta? pracy i wysokie kwalifikacje, tak aby sprosta? wszelkim wymaganiom klientów i rygorystycznym przepisom obowi?zuj?cym przewo?ników a wszystkie pojazdy s? monitorowane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii satelitarnych GPS. Z naszych us?ug dotychczas korzysta?y m.in. jedna z prywatnych telewizji oraz kilka du?ych banków.

wynajem autobusów   wynajem autokarów   autokary   przewóz osób
Srednia z ocen: 1.80, Liczba oddanych głosów: 5
 

Kategorie

Inne wpisy w: Motoryzacja > Wynajem busów


Bus BUSY autobus wynajem kielce

Strona firmy przewozowej z Kielc. Specjalizujemy si? w wynajem busów, mikrobusów, autobusów, van, autokarów na wyjazdy okoliczno?ciowe, konferencje, transfery na lotniska, wesela, wycieczki szkolne. Witryna zawiera m.in. formularz zg?oszeniowy,... Dalej...

 
P.W. NATUR - wynajem busów, przewóz osób,

Firma Natur wynajmuje swoje busy i autobusy oraz ?wiadczy us?ugi przewozowe na regularnych liniach ju? od 1996 roku. Od pocz?tku naszym celem by?o dostarczenie us?ug na najwy?szym poziomie i kszta?towanie relacji z klientem opartych na zaufaniu i... Dalej...

 
Bus do Niemiec

Wiele firm przewozowych stara si? zapewni? swoim klientom jak najwi?kszy komfort podró?y, ale tylko my gwarantujemy, ?e nasze busy Wroc?aw s? nie tylko wygodne, ale te? bezpieczne. Proponujemy wyjazdy zarówno w rejony po?o?one w Polsce jak i w... Dalej...

 
Szybkie przeprowadzki Belgia

Pragniesz aby paczki do Belgii w nienaruszonym stanie znalaz?y si? w wyznaczonym przez Ciebie miejscu? Obawiasz si? ?e powierzysz swój towar nierzetelnej firmie? Korzystaj?c z naszych us?ug nie musisz si? o to obawia?. Firma Piorym na pewno... Dalej...

 
RENTSYSTEM Wynajem samochodów

Ka?dego dnia naszej pracy dok?adamy stara?, aby sprosta? nies?abn?cym oczekiwaniom rynku oraz zrealizowa? zapotrzebowanie klientów. Rentsystem to dynamicznie rozwijaj?ca si? firma, która wynajmuje samochody osobowe, dostawcze oraz tzw. vany.... Dalej...