Inwestycje budowlane

Dec 10, 2009 ID:22228
http://www.infoinwest.pl

Info Inwest jest narz?dziem dedykowanym zarwno dla producentw jak i dla dystrybutorw materia?w budowlanych. Dzi?ki nam, firmy zainteresowane kontaktem z wykonawcami inwestycji budowlanych mog? bez problemu nawi?za? z nimi w kontakt i nawi?za? wsp?prac?. Na ?amach serwisu opisujemy inwestycje budowlane, w tym nowe inwestycje oraz inwestycje planowane. Aby u?atwi? Pa?stwu odnalezienie szukanej inwestycji, podzielili?my serwis na kilka cz??ci. Zapraszamy.

inwestycje budowlane   nowe inwestycje   inwestycje planowane   inwestycje   plany inwestycyjne   przetargi budowlane   oferty wykonawcze   budownictwo
Srednia z ocen: 0.00, Liczba oddanych gosw: 0
 

Kategorie

Inne wpisy w: Budownictwo > Us?ugi budowlane


PRACE WYSOKO?CIOWE REMKOR

Zak?ad Us?ug Wysoko?ciowych REMKOR powsta? w 1992 roku
jako firma zajmuj?ca si? pracami wysoko?ciowymi, ktrej w?a?ciciele byli
jednocze?nie pracownikami fizycznymi.
Dobra jako?? wykonywanych us?ug i specjalistyczny... Dalej...

 
Serwis Bram Szybkobie?nych

Zajmujemy si? sprzeda?? bram przemys?owych. W swoim asortymencie mamy bramy szybkobie?ne, segmentowe, przemys?owe, harmonijkowe oraz przeciwpo?arowe.
Ka?da z powy?szych bram ma swoje zastosowanie i sprawdza si? w innych warunkach. Nasi... Dalej...

 
Wi??by dachowe

Przedsi?biorstwo Sadko-Dachy posiadaj?ce du?e do?wiadczenie w budowie elementw dachowych takich jak standardowe konstrukcje dachowe, nietypowe konstrukcje dachowe, wi??by dachowe oraz inne elementy dachu zaprasza wszystkich zainteresowanych temat... Dalej...

 
STOLARNIA MGR MIECZYS?AW DOMINIAK SZCZECIN

Je?li szukaj? Pa?stwo do?wiadczonego stolarza oraz pracowni stolarskiej, ktra podejmie si? realizacji zlece? na schody drewniane i elementy dekoracyjne, to zach?camy do wsp?pracy z pracowni? Domschod ze Szczecina. Nasz? specjalno?ci? jest... Dalej...

 
Kibitlewski Sp.z o.o. - spasialistfirma innenfor bygge-og handelsbransjen

Dzia?amy na terenie Skandynawii oraz w Polsce i Europie Zachodniej. Wszechstronno?? oferowanych us?ug budowlanych pozwala nam na kompleksow? realizacj? powierzonych nam prac budowlanych: pocz?wszy od kompleksowych realizacji robt budowlanych po... Dalej...