RMSU (Realna Metoda Skutecznego Uwodzenia) to polska filia ?wiatowego projektu. Samorozwój, podryw,

Feb 10, 2009 ID:17158
http://rmsu.pl

RMSU (Realna Metoda Skutecznego Uwodzenia) to polska filia ?wiatowego projektu. Samorozwój, podryw, podrywanie i uwodzenie kobiet - to jest to, w czym jeste?my prawdopodobnie najlepsi. Aby dowiedzie? si? wi?cej o metodach i datach treningów zapraszamy na nasz? stron? internetow?! Wejd? a nie po?a?ujesz!

uwodzenie   podrywanie   podryw   uwodzenie kobiet   treningi uwodzenia   seduction
Srednia z ocen: 1.00, Liczba oddanych głosów: 1
 

Kategorie

Recenzje / Komentarze
Ilość recenzji: 1 - Średnia: 1.00
  1. teksty na stronie s?

    26-Feb-2009

    teksty na stronie s? jakby napisane przez dziecko..wyj?tkowy przerost formy nad tre?ci?!pewnie kurs równie beznadziejny

Inne wpisy w: Edukacja Nauka > Szkolenia


Job Safety- szkolenia BHP - Job Safety

Job Safety jest jednym z niewielu polskich o?rodków szkoleniowych, uznaj?cych za nadrz?dny cel przekszta?canie wiedzy teoretycznej z zakresu bezpiecze?stwa i higieny pracy w rzeczywiste warto?ci praktyczne. Staraj?c si? zapewni? naszym klientom... Dalej...

 
Systemy zarz?dzania ISO 9001 ISO14001

Systemy zarz?dzania i pozyskiwanie funduszy europejskich nie ma dla nas ?adnych tajemnic. Prowadzimy szkolenia z zakresu systemów zarz?dzania, a tak?e doradzamy klientom jak pozyska? fundusze europejskie.prowadzimy profesjonalne szkolenia tak?e z... Dalej...

 
BHP Warszawa Szkolenia BHP Warszawa - O?rodek Doradczo Szkoleniowy MER

Ka?dy zak?ad pracy musi zosta? wyposa?ony w oznakowanie bhp, a pracownicy przej?? profesjonalne przeszkolenie z procedur bhp. Pracownik musi wiedzie?, jak powinien pracowa?, zachowywa? si? w swoim miejscu pracy, by nie nara?a? siebie i innych. Bhp... Dalej...

 
Pozna?, ?ód?, Kraków, lublin

Kurs dietetyczny, dietetyk program - Akademia Dietetyki - akredytacja Kuratora O?wiaty, za?wiadczenia MEN. Akademia Dietetyki to placówka o?wiatowa która organizuje kursy i szkolenia. Dowiedz sie co to jest dieta antyhistaminowa i dietetyka... Dalej...

 
Negocjacje handlowe

Strefa HR. Kluczowe kompetencje firmy to assessment centre, rekrutacja i selekcja, negocjacje handlowe a tak?e szkolenia dla trenerów biznesu oraz z zakresu: obs?uga klienta, umiej?tno?ci mened?erskie i techniki sprzeda?y. Dalej...