Chirurgia plastyczna - Czopkiewicz

Feb 17, 2017 ID:50374
http://czokiewicz.pl

Chirurg plastyk doktor Czopkiewicz dzia?a w ramach praktyki prywatnej od roku 1998. Przyjmuje w mini-klinice chirurgii estetycznej i plastycznej mieszcz?cej si? w centrum Opola. Gabinet obs?uguje pacjentów z kraju w ramach konsultacji oraz zabiegów chirurgicznych. Posiada na miejscu zaplecze medyczne pozwalaj?ce na pozostawienie pacjentów po zabiegu w sali pooperacyjnej.
Po?ród zabiegów ?wiadczonych w mini-klinice mo?na zaliczy?: zabiegi powi?kszenia biustu, operacje poniesienia biustu, plastyka biustu, zmniejszenia biustu. Chirurg wykonuje te? zabiegi: korekcji uszu, powi?kszanie ust, podniesienie twarzy. Propozycj? zabiegów kliniki uzupe?niaj?: odsysanie t?uszczu, plastyka brzucha, redukcja piersi m?skich, ginekologia korekcyjna i przeszczepy tkanki t?uszczowej a tak?e zabiegi drobne.
W celu umówienia si? na wizyt? nale?y zadzwoni? do recepcji i dowiedzie? si? jaki jest wolny termin. Podczas pierwszej wizyty doktor Czopkiewicz pyta o wszystkie szczegó?y zwi?zane z planowan? operacj? oraz ustala z pacjentem sposób jego przebiegu. To dobry moment na dopytanie o wszystkie szczegó?y oraz przekazanie swoich oczekiwa?. Czasami chirurg mo?e poprosi? o dodatkowe badania. Nast?pnie pacjent jest zapisywany na wolny termin do operacji.
Wszelkie kolejne wizyty w tym równie? kontrolne czy zmiany opatrunków s? bezp?atne i pacjent jest umawiany wed?ug ustalonego w recepcji kalendarza.

rhinoplastyka   plastyka brzucha   odsysanie t?uszczu   podnoszenie piersi   powi?kszanie biustu   labioplastyka   ginekomastia   korekcja uszu   lifting twarzy
Srednia z ocen: 0.00, Liczba oddanych głosów: 0
 

Kategorie

Inne wpisy w: Zdrowie Uroda > Lekarze


NZOZ LEGIOMED us?ugi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

LEGIOMED - oferujemy bezp?atne konsultacje: diabetologiczne, kardiologiczne, gastrologiczne, ?wiadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lekarzy rodzinnych, lekarzy pediatrów, piel?gniarsk? opiek? d?ugoterminow? oraz odp?atnie... Dalej...

 
Stomatolog Pozna?

Leczenie chorób z?bów dla niejednego z nas jest najgorszym co mo?e si? przytrafi?. Wielu osobom dentysta kojarzy si? z bólem.W naszym gabinecie stomatologicznym w Poznaniu posiadamy w?a?ciwy sprz?t, który spowoduje, ?e znieczulenie zadzia?a niemal... Dalej...

 
HANNA OWCZARZ KO?MIDER neurolog porady p?ock

W P?ocku posiada sw? siedzib? prywatny gabinet neurologiczny. Zarz?dzany jest przez lekarza neurologa Hann? Owczarz-Ko?mider, jaka uko?czy?a studia na Akademii Medycznej w Lublinie. W placówce przeprowadzany jest pe?en zakres bada?... Dalej...

 
dentysta wroc?aw, implanty wroc?aw

Ka?dy z nas ma prawo do porz?dnej obs?ugi stomatologicznej. Chc?c leczy? si? bez bólu przeszukujemy du?o ofert i nie zawsze udaje nam si? znale?? odpowiedni? osob?. W gabinecie doktora Rafa?a Dobrakowskiego mo?emy by? pewni, ?e wizyta b?dzie... Dalej...

 
doSzpitala.pl - ranking szpitali i lekarzy w Polsce

Portal Spo?eczno?ciowy umo?liwiaj?cy swobodn? dyskusj? na temat S?u?by Zdrowia w Naszym Kraju. Rankingi, blogi, grupy medyczne, czytaj i publikuj, dziel si? do?wiadczeniami z innymi pacjentami, pole? placówk? lub lekarza, ostrze? przed b??dami i... Dalej...