Kategoria: [ Wentylacja i klimatyzacja ]


Jeste tu: Gra > Budownictwo > Wentylacja i klimatyzacja

Centrale wentylacyjne z hurtowni Klimazbyt

31-Aug-2021
Centrale wentylacyjne z hurtowni Klimazbyt

Poznaj r?norodn? ofert? Klimazbyt. Hurtownia dostarcza rozwi?zania z dziedziny systemw klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i ch?odniczych. Wybr obejmuje, m.in. czynnik ch?odniczy, rekuperatory czy fachowe centrale wentylacyjne. Czynnik ch?odniczy...

Dalej...

Systemy Pasywne

06-Jul-2021
Systemy Pasywne

S?o?ce daje ?ycie i energi?. Mo?emy j? wykorzysta? i zamieni? w pr?d. Bran?a, ktra si? tym zajmuje, nazywa si? fotowoltaika. Dzi? jest to bardzo modny, ale i ceniony sposb na oszcz?dno?ci w domowym bud?ecie i wspieranie ochrony ?rodowiska. Los...

Dalej...

Aklim serwis monta? klimatyzacji wentylacji ch?odnictwo Lublin

12-Oct-2020
Aklim serwis monta? klimatyzacji wentylacji ch?odnictwo Lublin

Aklim to serwis i monta? klimatyzacji, wentylacji i szeroko poj?te ch?odnictwo w Lublinie i okolicach. Posiadamy wieloletnie do?wiadczenie w serwisie i mota?u klimatyzacji do domu i firmy. Wsp?pracujemy z kilkoma producentami urz?dze? jak...

Dalej...

AHS Klimatyzacja Krakw

05-Oct-2020
AHS Klimatyzacja Krakw

Zapraszamy do zapoznania si? z ofert? Air Home Systems. Jeste?my firm? oferuj?c? projektowanie oraz monta? systemw klimatyzacji. Pomagamy w doborze odpowiedniego urz?dzenia pochodz?cego od renomowanego, sprawdzonego producenta. Z naszej strony...

Dalej...

Thermico – Wentylacja, Rekuperacja

16-Jul-2020
Thermico – Wentylacja, Rekuperacja

Wentylacja z rekuperacj? jest bardzo popularna ze wzgl?du na swoje zalety. Gwarantuje dost?p do czystego powietrza, przy jednoczesnym utrzymaniu odpowiedniej temperatury. Postaw na rozwi?zania od Thermico! Systemy wentylacji to cz??? ogrzewania...

Dalej...

Klima - Komfort

15-Jul-2020
Klima - Komfort

Firma Klima - Komfort zajmuje si? kompleksow? us?ug? monta?u oraz serwisu klimatyzacji w P?ocku. Posiada bardzo bogate do?wiadczenie w monta?u, naprawach, przegl?dach oraz szeroko poj?tym serwisie klimatyzacji. Klima - Komfort specjalizuje si? w...

Dalej...

Kominiarze

12-Feb-2020
Kominiarze

Kominiarze Gda?sk zapraszaj? do zapoznania si? z ofert? swojego zak?adu kominiarskiego. Zajrzyj na stron? www, poznaj zakres us?ug oraz teren dzia?alno?ci zak?adu kominiarskiego PAL-KOM. Kominiarze z Gda?ska wykonaj? dla Ciebie czyszczenie i...

Dalej...

Wentylacja Mechaniczna, Rekuperacja, Klimatyzacja | EKOWEN

10-Feb-2020
Wentylacja Mechaniczna, Rekuperacja, Klimatyzacja | EKOWEN

Firma EKOWEN to najlepszy wybr dla wszystkich inwestorw wznosz?cych lub remontuj?cych swoje obiekty w rejonie miasta Cz?stochowa.

Systemy wentylacyjne wyposa?one w rekuperator staj? si? niezb?dne.

Zastosowanie...

Dalej...

osuszacze24.pl - osuszanie budynkw Krakw

16-Jan-2020
osuszacze24.pl - osuszanie budynkw Krakw

Du?e zawilgocenie negatywnie wp?ywa na stan techniczny domu. Niszczy tak?e elementy wyposa?enia znajduj?ce si? wewn?trz. Kiedy nieuchronne okazuje si? poszukiwanie rozwi?zania pod has?em osuszanie budynkw Krakw nasza firma ma du?o do...

Dalej...

EkoSan Instal Lublin

20-Nov-2018
EkoSan Instal Lublin

Firma budowlana z Lublina EkoSan Instal to wykonawca nowoczesnych instalacji i sieci sanitarnych oraz biuro projektw sanitarnych. Przedsi?biorstwo ma d?ug? tradycj? i wiele zrealizowanych inwestycji. Wykonujemy przy??cza wodne, przy??cza gazowe...

Dalej...