Wpisy z Tagiem [ przedszkola warszawa ]

PROMYK

12-Dec-2014
PROMYK

Promyk to Niepubliczne Przedszkole prowadz?ce swoj? dzia?alno?? od dziesi?ciu lat. Nasza siedziba mie?ci si? w Warszawie. Ka?demu z naszych podopiecznych zapewniamy wiele zaj?? indywidualnych oraz grupowych, jakie przyczyni? si? do jego...

Dalej...

Przedszkole Kolorowy Balonik Warszawa

17-Dec-2010
Przedszkole Kolorowy Balonik Warszawa

Adaptacja to czas przystosowania si? dziecka do nowych sytuacji i warunkw w nowym ?rodowisku, jakim jest przedszkole,. Moment pj?cia do przedszkola jest bardzo istotnym i stresuj?cym wydarzeniem w ?yciu m?odego cz?owieka.
W naszym...

Dalej...

Przedszkole o profilu sensoryczno artystycznym w Warszawie

30-Jun-2008
Przedszkole o profilu sensoryczno artystycznym w Warszawie

Prywatne przedszkole w Warszawie dla dzieci w wieku 2-6 lat. Pracownie: ceramiczna, plastyczna, sensoryczno-ruchowa, kuchnia dla dzieci, laboratorium do?wiadczalne, przemy?lany i sprawdzony program edukacyjny, profesjonalna, wykszta?cona i...

Dalej...