Wpisy z Tagiem [ pomoc ]

Poduszki ortopedyczne

13-Nov-2017
Poduszki ortopedyczne

Jak mie? pewno??, ?e zakupiony sprz?t rehabilitacyjny spe?nia wszelkie wymogi, jest najwy?szej jako?ci, oraz posiada potrzebne certyfikaty? Najlepiej skorzysta? z serwisu zadbajozdrowie24. To doskona?e ?rd?o wiedzy, ktre rozwieje wszelkie...

Dalej...

Aparaty na haluksy

13-Nov-2017
Aparaty na haluksy

Akcesoria medyczne zyskuj? na coraz wi?kszej popularno?ci? w?rd osb zmagaj?cych si? z r?nymi schorzeniami uk?adu ruchu oraz urazami, ktre znacz?co wp?ywaj? na kondycj? fizyczn?. Naszym czytelnikom zapewniamy dost?p do rzetelnych informacji...

Dalej...

Pasy bruszne

09-Nov-2017
Pasy bruszne

Je?li szukasz ciekawych informacji, przydanych porad i wskazwek w zakresie akcesoriw rehabilitacyjnych, zajrzyj do nas. Poruszamy szereg wa?nych kwestii, w tym mi?dzy innymi jak dzia?aj? takie akcesoria, w jaki sposb wp?ywaj? na popraw? naszego...

Dalej...

Kule rehabilitacyjne

09-Nov-2017
Kule rehabilitacyjne

Kto? z Twoich bliskich uleg? wypadkowi lub zachorowa?? Trudno ci patrze? ze spokojem na jego utrudnione poruszanie lub dolegliwo?ci blowe? Sprbuj ul?y? mu w rekonwalescencji lub codziennym ?yciu i znajd? sprz?t medyczny, ktry u?atwi mu...

Dalej...

Pasy bruszne

09-Nov-2017
Pasy bruszne

Szukasz sprz?tu medyczne lub rehabilitacyjnego dla siebie lub swoich bliskich? Przerasta Ci? ilo?? zr?nicowanych opinii przekazywanych na portalach internetowych? Zajrzyj na stron? narz?dziamedyczne24 i zapoznaj si? z wiedz? na temat dost?pnego...

Dalej...

Pomoc Drogowa Lublin

16-Apr-2015
Pomoc Drogowa Lublin

Nasza firma zajmuje si? pomoc? przy wypadkach samochodowych, ale i nie tylko, je?eli zdarzy?a Ci si? sytuacja w ktrej potrzebujesz lawety.Je?eli masz innym problem zwi?zany z pomoc? drogow? skontaktuj si? z nami a na pewno znajdziemy wyj?cie z...

Dalej...

Kora Edukacja

30-Mar-2015
Kora Edukacja

Jeste?my firm? organizuj?c? szkolenia przeznaczone dla pracownikw medycznych i dla opiekunw osb chorych. W celu ?wiadczenia najwy?szej jako?ci us?ug nieustaj?co powi?kszamy swoj? wiedz? a tak?e tematy szkole?. Posiadamy osprz?t potrzebny w...

Dalej...

Transport z Niemiec tanio

27-Jan-2015
Transport z Niemiec tanio

G?wnym obszarem naszej dzia?alno?ci jest mi?dzynarodowy transport towarw. Dysponujemy ponad pi?cioma zespo?ami spedycyjnymi, dzi?ki czemu jeste?my w stanie wykona? przewz zarwno dla Klientw z Niemiec, Belgii czy wszystkich innych pa?stw...

Dalej...

Laweta Warszawa

07-Dec-2012
Laweta Warszawa

Nasza firma realizuje zlecenia od przesz?o dziesi?ciu lat. Trudnimy si? wykonywaniem prac ca?odobowej pomocy drogowej, jak rwnie? transportem i holowaniem samochodw. Zlecenia ?wiadczymy g?wnie w zabytkowym mie?cie, jakim jest Warszawa oraz w...

Dalej...

Auto lakiernia Poznan

01-Jun-2012
Auto lakiernia Poznan

Auto Lakiernia ?wiadczy kompleksowe us?ugi w zakresie naprawy i renowacji pojazdw. Nasz zak?ad jest wyposa?ony w nowoczesny sprz?t specjalistyczny najlepszych firm na rynku. Stosujemy najnowsze technologie, zgodne z wymogami Unii Europejskiej...

Dalej...