Wpisy z Tagiem [ polityka ]

Blog niewygodny Blackwall.pl

17-Jul-2015
Blog niewygodny Blackwall.pl

Serwis sieciowy Blackwall regularnie publikuje ciekawe wpisy dotycz?ce wielu dziedzin funkcjonowania w spo?ecze?stwie oraz tematw politycznych. Bardzo skrupulatnie podchodzimy do ka?dego tekstu, zapewniaj?c odwiedzaj?cym poprawno??...

Dalej...

ABCPolityki.pl – ?wiat Polityki

13-Sep-2013
ABCPolityki.pl – ?wiat Polityki

Interesuj? Ci? zakamarki polityki? Zapraszamy na ABCPolityki.pl. To portal stworzony z my?l? o tych, ktrzy interesuj? si? i pasjonuj? polityk?. Codziennie znajdziesz u nas naj?wie?sze i najwa?niejsze informacje z interesuj?cego ?wiata polityki....

Dalej...

Informacje

05-Mar-2013
Informacje

Na tej witrynie zosta?y opublikowane najwa?niejsze informacje ze ?wiata i z zagranicy, ktre dotycz? bardzo wielu aspektw ?ycia, w tym polityki, spo?ecze?stwa, filmu, muzyki, sportu itd. Na stronie "Faktu" mo?na dowiedzie? si? te?, jaka pogoda...

Dalej...

nowa demokracja - to ekracja!

23-Jun-2012
nowa demokracja - to ekracja!

Powsta? w internecie pierwszy powa?ny wortal o polityce Rzeczpospolitej.
Portal Ekracja.pl jest tworzony przez osoby w pe?ni niezale?ne politycznie od jakichkolwiek organizacji rz?dowych i ugrupowa? politycznych. Nie stoj? za nami ?adne...

Dalej...

Akcje spo?eczne. Protesty. Inicjatywy obywatelskie

24-Aug-2011
Akcje spo?eczne. Protesty. Inicjatywy obywatelskie

Strona "Akcje spo?eczne" powsta?a z potrzeby wype?nienia brakw informacyjnych w mainstreamowych mediach internetowych, w ktrych ma?o miejsca przeznacza si? na kampanie spo?eczne, obywatelskie projekty ustaw, petycje, czy te? bunty spo?eczne....

Dalej...

Genesis 2011

18-Jul-2011
Genesis 2011

Ide? przewodni? mojego bloga jest pokazanie spo?ecze?stwu tego, co jest ukrywane przez rz?dz?ce ?wiatem elity. Dodatkowo staram si? odfa?szowa? to, co zosta?o zafa?szowane przez w/w estabiliszment w celach zarobkowych. Do najbardziej...

Dalej...

blog prawiepoprawny

03-Jan-2011
blog prawiepoprawny

Blog o tym o czym wszyscy wiedz?, ale boj? sie mwi? a czasami nawet my?le?, troch? inne spojrzenie na niektore rzeczy
Od pewnego czasu mamy kryzys, to ?adna tajemnica. Po prostu co? si? sta?o w USA, kto? nieprzewidzia?, kto? sie...

Dalej...

o polityce i nie tylko s?w par?

03-Jan-2011
o polityce i nie tylko s?w par?

Od pewnego czasu mamy kryzys, to ?adna tajemnica. Po prostu co? si? sta?o w USA, kto? nieprzewidzia?, kto? sie po?aszczy?, czy to aby przypadek. Naiwni wierz? w przypadek, ci ktrzy znaja sie na gospodarce wiedz? ze kryzys to doskona?y sposb na...

Dalej...

prawiepoprawny blog

03-Jan-2011
prawiepoprawny blog

Ju? dawno przesta?o op?aca? si? inwestowa? w realn? gospodark?, po co u?era? si? pracownikami, ryzykowa? walk? z zwi?zkami, udoskonala? produkty, organizowa? kana?y dystrybucji, walczy? z konkurencj?. Elity finansowe przestaj? by? zainteresowane...

Dalej...

Najwazniejsze wiadomo?ci

04-Aug-2010
Najwazniejsze wiadomo?ci

NEWSPL.pl to serwis prezentuj?cy codziennie najwa?niejsze wiadomo?ci, przegl?d publikacji prasowych oraz opinie znanych publicystw. Informacje s? prezentowane w przejrzysty i krtki sposb, tak aby ka?dy mg? przyswoi? ich jak najwi?cej w jak...

Dalej...

Strony: 1 2 3 4 5 [Nastepny >]