Wpisy z Tagiem [ opakowania z folii sztywnej ]

Pem-Pack

24-Mar-2016
Pem-Pack

Pem-Pack to rodzinne przedsi?biorstwo, dzia?aj?ce na rynku opakowa? ju? od 1979 roku. Na pierwszym miejscu stawiamy zadowolenie klientw. W trakcie ca?ego procesu wyboru rodzaju opakowania, projektowania jego wygl?du i produkcji, s?u?ymy nasz?...

Dalej...