Wpisy z Tagiem [ naprawa komputerów ]

Serwis komputerowy Kraków

31-May-2016
Serwis komputerowy Kraków

Interesuje Ci? godny zaufania serwis komputerów lub laptopów? Mieszkasz w okolicach Krakowa lub Wieliczki? Je?li tak, to zach?camy, by? odwiedzi? Nowoczesne Centrum Technologii Informatycznych. Jest to serwis laptopów Acer Kraków, naprawiane s? w...

Dalej...

Serwis laptopów Kraków

16-May-2016
Serwis laptopów Kraków

Serwis laptopów OKLAPTOP oferuje serwisowanie i naprawy komputerów i laptopów ró?nych marek, naprawy monitorów, sprzeda? podzespo?ów. Tak?e oferujemy: usuwanie wirusów i aktualizacj? oprogramowania, napraw? sprz?tu. Je?li nie wiesz gdzie si?...

Dalej...

Naprawa komputerów - komputerekspert.pl

05-Apr-2016
Naprawa komputerów - komputerekspert.pl

Firma Komputerekspert.pl specjalizuje si? w us?ugach zwi?zanych z naprawianiem komputerów. Dzia?amy na obszarze stolicy Ma?opolski oraz w pobliskich gminach. Nasze us?ugi ?wiadczymy przez ca?? dob?. Jeste?my znani z precyzyjnego wykonywania...

Dalej...

Skylap.pl: Serwis komputerów w Olsztynie

19-Jan-2015
Skylap.pl: Serwis komputerów w Olsztynie

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy przy zdiagnozowaniu usterki w swoim sprz?cie komputerowym? Firma Skylap to odpowiedni partner do tego typu zlecenia. Przedsi?biorstwo zatrudnia wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy pracuj? na...

Dalej...

AHAnet - Serwis komputerowy w Strzelcach Kraj.

24-Aug-2014
AHAnet - Serwis komputerowy w Strzelcach Kraj.

AHAnet to lokalny lider w naprawach komputerów, dostarczaniu internetu oraz tuszy i tonerów do wszystkich modeli drukarek.

Oprócz standardowej obs?ugi klientów indywidualnych, przygotowane zosta?y specjalne, abonamentowe pakiety...

Dalej...

Odzyskiwanie danych

07-Jun-2013
Odzyskiwanie danych

Oferujemy kompleksowe us?ugi informatyczne. Dzia?amy na terenie Koszalina. Oferujemy us?ugi przede wszystkim us?ugi dla osób prywatnych oraz ma?ych i du?ych firm. Zajmujemy si? serwisowaniem komputerów stacjonarnych, netbooków, laptopów, tabletów...

Dalej...

ATOM SERVICE naprawa monitorów

09-Jan-2013
ATOM SERVICE naprawa monitorów

W firmie Atom Service dzia?aj?cej w bran?y komputerowej staramy si? zapewni? najwy?sz? jako?? naszych prac serwisowych a tak?e informatycznych. Mo?emy zaoferowa? Pa?stwu serwis gwarancyjny firmy OKI, a równie? napraw? pogwarancyjn? drukarek,...

Dalej...

Naprawa komputerów PLATECH

07-Dec-2012
Naprawa komputerów PLATECH

Indywidualne podej?cie do naprawy komputerów w Piasecznie i okolicy. Optymalizacja dzia?ania sprz?tu komputerowego.

Przyk?adowe lokalizacje klientów: Antoninów, Baszkówka, Bobrowiec, G?osków, Go?ków, Kuleszówka, Lesznowola, Nowa...

Dalej...

Komputery, programowanie, informatyka

08-Nov-2011
Komputery, programowanie, informatyka

Serwis internetowy po?wiecony technologii informacyjnej obejmuj?c szerok? gam? tematów, które s? zwi?zane z transmisj? danych, rozwojem oprogramowania, tworzeniem stron internetowych, baz danych, marketingiem internetowym, projektowaniem stron...

Dalej...

PC24H - Pogotowie komputerowe Bia?ystok 24h

25-Jul-2011
PC24H - Pogotowie komputerowe Bia?ystok 24h

Zajmujemy si? napraw? komputerów PC. Oferujemy ca?odobowe pogotowie komputerowe z dojazdem do klienta - w miar? mo?liwo?ci naprawy dokonujemy na miejscu. Podejmiemy si? zainstalowania i skonfigurowania systemu operacyjnego (windows, linux),...

Dalej...

Strony: 1 2 3 4 5 6 [Nastepny >]