Wpisy z Tagiem [ kasy dla prawników ]

Drukarki fiskalne Warszawa

12-Jul-2013
Drukarki fiskalne Warszawa

Sklep internetowy z urz?dzeniami rejestruj?cymi dla przedsi?biorców i innych podatników prowadz?cych sprzeda? dla osób fizycznych nie prowadz?cych dzia?alno?ci gospodarczej i rolników rycza?towych. Do?wiadczeni serwisanci wiedz?, ?e je?li chodzi o...

Dalej...

Kasa dla prawnika

23-Mar-2011
Kasa dla prawnika

Zaufaj marce Novitus. Nowoczesne rozwi?zania elektroniczno-informatyczne. Zapraszamy do zapoznania si? z ofert? - firma oferuje kasy fiskalne dla prawników, radców prawnych oraz kasy dla adwokatów i osób ?wiadcz?cych us?ugi prawne. Fiskalizacja -...

Dalej...

Kasa dla prawnika - Nano e lex

08-Feb-2011
Kasa dla prawnika - Nano e lex

Kasy fiskalne dla prawników to serwis, który powsta? z my?l? o prawnikach, którzy na mocy rozporz?dzenia ministra Finansów nie b?d? mogli ju? korzysta? ze zwolnie? z kas fiskalnych. Od maja 2011 roku w kancelariach prawnych pojawi? si? zatem kasy...

Dalej...