Wpisy z Tagiem [ j?zyk angielski ]

Live.Edu.pl

17-Jul-2023
Live.Edu.pl

Uczy? j?zyków inaczej ni? wszyscy - ta zasada towarzyszy nam od pocz?tku istnienia Live. Nasz zespó? tworz? lektorzy posiadaj?cy nie tylko stosowne wykszta?cenie, ale te? potrafi?cy zamieni? nauk? w przygod?. Niesztampowe podej?cie, autorska...

Dalej...