Wpisy z Tagiem [ ch?odnictwo ]

Komory mro?nicze

25-Sep-2017
Komory mro?nicze

Firma Marko posiada wieloletnie do?wiadczenie w dostarczaniu nowoczesnych rozwi?za? zwi?zanych z ch?odnictwem, klimatyzacj? i wentylacj?. W ofercie posiadamy mi?dzy innymi wykonanie energooszcz?dnej komory ch?odniczej, ktra zapewni odpowiednie...

Dalej...