ASR Consulting

May 18, 2017 ID:50845
http://legalizacjapracy.pl/

Nasza wspó?praca z Pa?stwem opiera si? doradztwie i pomocy w obszarze zatrudnienia obcokrajowców.
Mi?dzy innymi zajmujemy si? kontrol? prawn? dokumentów, konsultacj? w sprawach legalizacji pobytu, pozosta?? pomoc? w zatrudnieniu obcokrajowców.
Gwarantujemy profesjonalizm, rzetelno?? oraz wysok? jako?? wyników swojej pracy.

pracownicy z zagranicy   zatrudnianie obcokrajowców
Srednia z ocen: 0.00, Liczba oddanych głosów: 0
 

Kategorie

Inne wpisy w: Biznes Ekonomia


Blogi i forum Przyjaznych Inwestorów

Zapraszamy wszystkich "przyjaznych inwestorów" czyli ludzi, którzy bezinteresownie chc? pomaga? innym w d??eniu do finansowej wolno?ci, na forum i blogi stworzone w?a?nie dla nich.
Szukamy osób, które mog? podzieli? si? z nami swoim... Dalej...

 
Program Lojalno?ciowy Zloty Punkt

"Z?oty Punkt" to Program Partnerski o zasi?gu ogólnopolskim zorganizowany przez Ma?opolskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsi?biorców w Krakowie.

W programie uczestnicz? sklepy, zak?ady us?ugowe, gastronomiczne i rozrywkowe. Jego ide?... Dalej...

 
Doradca Finansowy Kraków - Blog

Coraz cz??ciej osoby pytaj? mnie, jak wybra? najlepszy kredyt hipoteczny, w jaki fundusz zainwestowa?, aby móc spokojnie my?le? o swojej emeryturze w trzecim filarze, na co zwraca? uwag? zawieraj?c ubezpieczenie na ?ycie... Je?eli masz takie same... Dalej...

 
Doradztwo Finansowe w Krakowie

W obecnych czasach mamy do czynienia z wieloma ró?nymi produktami finansowymi. Jest ich tak du?o, ?e czasami nie potrafimy wybra? optymalnego dla nas rozwi?zania. W takich sytuacjach warto o pomoc zwróci? si? do Doradcy Finansowego - lub zapozna?... Dalej...

 
Producent i importer wyposazenia i zaopatrzenia dla urz?dów oferujemy gabloty,stojaki informacyjne s

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty oferujemy:s?upki chromowane,stojaki na plakaty,stojaki na ulotki
ekspozery informacyjne,standy recepcyjne,lustra parkingowe , wieszaki na ubrania i wiele innych
Szeroki asortyment... Dalej...