Aforyzmy, cytaty, sentencje, z?ote my?li, ciekawe powiedzenia

Nov 18, 2011 ID:31466
http://mysliciel.pl/

Serwis z ogromn? baz? zawieraj?c? przydatne na ró?ne okazj? cytaty, aforyzmy, sentencje, powiedzonka, przys?owia. Wi?kszo?? zosta?a wypowiedziana przez znane i lubiane osobisto?ci. Znajdziesz u nasz informacj? co oznaczaj? twoje sny. Ka?dy na pewno odnajdzie u nas my?l pasuj?ca do jego osobowo??. Czekamy na ciebie !

my?li   my?liciel   cytaty   z?ote my?li   aforyzmy   powiedzonka   znaczenie s?ów  
Srednia z ocen: 3.00, Liczba oddanych głosów: 2
 

Kategorie

Inne wpisy w: Kultura Sztuka > Literatura


Ksi??ki o Gda?sku - Maszoperia.org

Maszoperia to wydawnictwo, które trudni si? wydawaniem specjalnych lektur wybitnych ludzi, na przyk?ad relacjonuj?cych stare dzieje wojenne, szczególnie z nastawieniem na Pomorze i pobliskie rejony. Oskar sprzedaje mnóstwo dzie? z ró?nych... Dalej...

 
Mistrz FRanciszek Mardu?a

Ksi??ka Mistrz Franciszek Mardu?a traktuje o cz?owieku, dzi? blisko stuletnim, nale??cym do ludzi, którzy wci?? budz? podziw i szacunek. Obcowanie z nim wyzwala gdzie? w naszej pod?wiadomo?ci przeczucie, ?e warto takim cz?owiekiem by?. W czasach... Dalej...

 
Wiersze

Ka?dy z nas lubi czyta? lub pisa? wiersze, wierszyki lub ewentualnie opowiadania. Pragn? zaprosi? Ciebie na mój portal o poezji. Mo?esz tam przeczyta? kilka tysi?cy wierszy. Zapraszam tak?e do dodania swoich - mo?na zrobi? to w prosty sposób i za... Dalej...

 
S?owianie - zanim zacz?? si? czas

My, S?owianie jeste?my niewidzialni. Ilekro? chwytamy za miecze, widz? w nas Awarów. Gdy lepimy zbyt foremne garnki, przezywaj? nas Wandalami. Gdy nam si? zdarzy w bitwie na przeciwnika konno ruszy?, stajemy si? dla nich Scytami!

Z... Dalej...

 
Dziewczyna na Lipowej - wiersze, rysunki

Strona jest po?wi?cona tomikowi wierszy Dziewczyna na Lipowej. Autork? wierszy jest Anna Kowalczyk, a autork? ilustracji Katarzyna Kowalczyk. Strona zawiera wszystkie wiersze i ilustracje wchodz?ce w sk?ad tomiku. Poezja zamieszczona na stronie... Dalej...